เวลาไต้หวัน
กรุงไทเป (Taipei) ประเทศไต้หวัน

กรุงไทเป (Taipei) ประเทศไต้หวัน

ข้อมูลทั่วไปของไต้หวัน
ชื่อภาษาไทย                         สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ชื่อภาษาอังกฤษ                     Republic of China (Taiwan)
อักษรย่อไต้หวัน                     TW
เมืองหลวงของไต้หวัน            ไทเป (Taipei)
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน      ไทเป (Taipei)
ภาษาราชการไต้หวัน              ภาษาจีน
ภาษาพื้นเมืองของไต้หวัน       ภาษาไต้หวัน, ภาษาแคะ, กลุ่มภาษาเกาะฟอร์โมซา
อักษรทางการของไต้หวัน       อักษรจีนตัวเต็ม
การปกครองของไต้หวัน         ประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดี
พื้นที่ของไต้หวัน                    35,980 ตร.กม.
สกุลเงินของไต้หวัน                ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NT$) (TWD)
โดเมนบนสุดของไต้หวัน         .tw
รหัสโทรศัพท์ในไต้หวัน          +886

เขตเวลาของไต้หวัน
– CST (UTC+8)
– เวลาไต้หวันเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง
– เวลาที่ไต้หวันไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล

Taiwan Time เวลาที่ไต้หวันขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้