ราชปติภาวัน ที่ทำงานของประธานาธิบดีอินเดีย
ราชปติภาวัน ที่ทำงานของประธานาธิบดีอินเดีย

ราชปติภาวัน ที่ทำงานของประธานาธิบดีอินเดีย

ราชปติภาวัน (Rashtrapati Bhavan)
ที่นี่เป็นที่พักและทำงานของประธานาธิบดีอินเดีย ปัจจุบันคือคนที่ 12 นามว่า นางประติภา เทวิสิงห์ ปฏิล (Pratibha Devisingh Patil) ตัวอาคารประกอบไปด้วย 340 ห้อง อยู่บน Raisina Hill รูปลักษณ์ของอาคารเป็นศิลปะแบบอินเดียยุคโมกุลที่สร้างผสมผสานกับศิลปะแบบตะวันตก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 ออกแบบหลักโดยเซอร์ เอ็ดวิน ลูทเยนส์ (Edwin Lutyents) ส่วนบริเวณภายในมีน้ำพุ 37 แห่ง และมีเนื้อที่ทั้งหมด 330 เอเคอร์

สังสัทภาวัน (San Sad Bhavan)
ที่ทำการของรัฐบาลนี้ (โลกสภา) หรือตึกสภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกถึง 554 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) บริเวณแห่งนี้เป็นอาคารทรงกลมสไตล์กรีกโบราณ สร้างด้วยหินทรายแดง (Massive Sand Stone) ออกแบบโดยชาวอังกฤษฝีมือดี สร้างขึ้นด้วยศิลปะผสมกลมกลืนระหว่างศิลปะอินเดีย ศิลปะโมกุล และศิลปะตะวันตก สร้างอยู่ 18 ปี เริ่มจาก พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2472 งบประมาณใช้จ่ายทั้งสิ้น 32 ล้าน 5 แสนรูปี

พิพิธภัณฑ์รำลึกนางอินทิรา คานธี (Indira Gandhi Memorial)
สถานที่นี้เป็นบ้านของนางอินทิรา คานธี ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอินเดีย สภาพโดยรวมของบ้านแสดงให้เห็นถึงผู้อยู่ที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความมักน้อย ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่โลภมาก แม้นนางจะเป็นถึงนายกของเมืองคนพันล้าน แต่ดูจากบ้านที่อาศัยแล้วก็ยิ่งทำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการเข้ามาเพื่อบริหารประเทศชาติ ไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้อง อนึ่ง แบบของบ้านเป็นอาคารชั้นเดียวและสร้างติดต่อกันเป็น 3 หลัง ปัจจุบัน หลังที่ 1 เป็นการแสดงเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ การทำงานและผลงานในขณะดำรงตำแหน่งนายก หลังที่ 2 สำหรับต้อนรับแขกผู้มาเยือน หลังที่ 3 เป็นห้องสมุด และถัดออกไปจากอาคารหลังนี้นิดหน่อยจะเป็นบริเวณหลังบ้าน ซึ่งตามประวัตินางอินทิราถูกยิงที่นี่ เป็นการถูกยิงในขณะที่จะเดินไปขึ้นรถเพื่อออกไปทำงาน ปัจจุบัน บริเวณนี้มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีและสร้างรั้วเครื่องกั้นเป็นขอบเขตด้วย

ช้อปปิ้ง อินเดีย

ช้อปปิ้ง อินเดีย

ตลาดจันปาท (Janpath)
ที่นี่เป็นศูนย์รวมร้านค้านานาชนิด เริ่มกันตั้งแต่เครื่องใช้ทั่วไปจนถึงเครื่องประดับต่าง ๆ ร้านค้าทั้งหมดจะตั้งเรียงรายกันอยู่ข้างถนนเป็นส่วนมาก ส่วนประเภทและคุณภาพของสินค้ามีกันมากมายจนเลือกไม่หวาดไม่ไหว พร้อมทั้งราคาสินค้าก็ขึ้นอยู่กับความพอใจคือราคาอาจสูงบ้างต่ำบ้างตามความต้องการของผู้ขายและผู้ซื้อ เป็นต้นว่าถ้ามีความต้องการมาก ราคาก็อาจจะสูงขึ้นตามไปด้วย

ตลาดใต้ดิน (Connaught Place)
เป็นตลาดที่มีร้านขายสินค้าอยู่ใต้ดินและมีจำนวนหลายร้านมาก มีลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ มีประตูเข้าและออกไม่ต่ำกว่า 3 ทาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 เพื่อเป็นอนุสรณ์กับการเสด็จเยือนเมืองเดลีของดุ๊ก ออฟ คอนนอท พระปิตุลาของสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธ

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้