เวลาฮาวาย Hawaiian Time Zone
ฮาวาย

ฮาวาย

ข้อมูลทั่วไปของรัฐฮาวาย
ชื่อภาษาไทย        รัฐฮาวาย
ชื่อภาษาอังกฤษ    State of Hawaii
ชื่อย่อรัฐ              HI
ภาษาทางการ       ภาษาอังกฤษ, ภาษาฮาวาย
เมืองหลวงรัฐ        โฮโนลูลู (Honolulu)
รัฐฮาวายเป็นรัฐลำดับที่ 50 ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในหมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก
Hawaiian Time Zone : มีช้ากว่าเมืองไทย 18 ชั่วโมง และ 17 ชั่วโมง ในช่วงออมแสง (daylight saving time) ครอบคลุมพื้นที่รัฐ Hawaii

Hawaii Time เวลาที่ฮาวาย

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้