เวลา Arizona
Arizona อ่านว่า แอริโซนา
ภาษาไทย นิยมเขียนว่า อริโซนา
ชื่อภาษาอังกฤษ    State of Arizona
ชื่อย่อรัฐ              AZ
ชื่อย่อเดิม           Ariz.
ก่อตั้งเมื่อ            วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1912
อันดับที่              48
ภาษาทางการ      ภาษาอังกฤษ
เมืองหลวงรัฐ       ฟีนิกซ์ – Phoenix
เมืองใหญ่สุด       ฟีนิกซ์ – Phoenix
Arizona เป็นรัฐที่ไม่มีการเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล ยกเว้นในเขตนาวาโฮ (Navajo Nation)
เขตเวลา Mountain Time Zone
UTC−7:00
เวลา Arizona ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 14 ชั่วโมง

ธงประจำรัฐ Arizona

ธงประจำรัฐ Arizona

เวลาที่รัฐ Arizona ขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้