เสาพระเจ้าอโศกมหาราช (Ashoka Pillar)
เดลี อินเดีย

เดลี อินเดีย

เสาพระเจ้าอโศกมหาราช (Ashoka Pillar) ที่เดลี รีดจ์
เสานี้สูงประมาณ 10 เมตร ตั้งอยู่บนยอดเขารีดจ์ ทิศเหนือ อยู่ตรงทางเข้าโรงพยาบาลบารา ฮินดู ราว (Bara Hindu Rao Hospital) และอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเดลีเท่าไร ตามประวัติแล้ว พระเจ้าฟิรุซะ ตุคลัคทรงให้ย้ายมาจากเมืองมีรุต (Meerut) รัฐอุตตรประเทศ มาปักไว้ที่ยอดเขาแห่งนี้ เพราะที่นี่พระองค์มักจะเสด็จมาล่าสัตว์อยู่เป็นประจำ อักษรที่เสาเป็นหลักศิลาจารึกที่ 1-5 อนึ่ง ในสมัยพระเจ้าฟาร์รุกสิยาร์ (1713-1719) เสาถูกตัดเป็น 5 ท่อน ต่อมาสมาคมเอเชียแห่งเมืองกัลกัตต้าจึงได้ทำการต่อและนำมาปักไว้ที่เดิมในปี ค.ศ. 1867


เสาพระเจ้าอโศกมหาราช (Ashoka Pillar) ที่พิโรซาบาด
สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งเมืองเดลีเก่า อันดับที่ 5 สร้างโดยพระเจ้าฟิรุซะ ตุคลัค (Firuz Tughluq-1351-88) ราชวงศ์แห่งตุรกี และที่เมืองนี้มีเสาพระเจ้าอโศกมหาราชที่พระเจ้าฟิรุซะทรงให้ขนย้ายมาจากเมืองโทปรา (Tobra) อำเภออามบาลา (Ambala) รัฐปัญจาบ (ปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในเขตรัฐหรายนะ) อักษรจารึกบนเสาที่พบเป็นเนื้อหาศิลาจารึกฉบับที่ 1-7

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้