เที่ยวโฮมสเตย์ในไทย
เที่ยวโฮมสเตย์ในไทย

เที่ยวโฮมสเตย์ในไทย

การเที่ยวโฮมสเตย์ในไทย Home stay    เป็นการได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  ในด้านของการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้าน  การรับประทานอาหารแบบไทย  และการประกอบอาชีพของชาวบ้าน  เช่น การทำสวนยางพารา  และการทำผ้าบาติก เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบันโฮมสเตย์นี้กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าเหล่านั้น ต้องการมาพักผ่อน และได้สัมผัสธรรมชาติ รวมถึงวิถีชีวิตของชาวตะวันออกอย่างแท้จริง    นอกจากนี้ กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เช่น  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้าน  ในส่วนของการคงเอกลักษณ์ความเป็นหมู่บ้านคนไทย ซึ่งยังไม่มีความเจริญเข้าถึงมากนัก และเหมาะต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้สัมผัสกับธรรมชาตอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ชาวบ้านในบริเวณนี้มีเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยการปลูกข้าวไว้กินเอง และประกอบอาชีพโดยการทำสวนยาง รวมทั้งมีการทำผ้าบาติกซึ่งเป็นสินค้า OTOP อีกด้วย

เที่ยวโฮมสเตย์ในไทย

เที่ยวโฮมสเตย์ในไทย

ราคาของ Home Stay Home Stay  (แบ่งให้เจ้าของบ้าน 40%)
-High Season มีราคาอยู่ที่ 2,000 บาท
-Low Season มีราคาอยู่ที่ 1,200 บาท

โฮมสเตย์ ที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของชายฝั่งอันดามัน เพราะนักท่องเที่ยว มีความสะดวกในการเดินทางมายังจังหวัดแถวอันดามัน หรือจังหวัดภูเก็ต เพราะ ภูเก็ต หรือ จังหวัดกระบี่มีชายหาดยาว ทำเลที่ตั้งเอื้อต่อการทำโฮมสเตย์  และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบคือ การได้มาดูเต่าวางไข่ จะมีฤดูการวางไข่ของเต่ามะเฟืองที่หาดไม้ยาว ซึ่งถือเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

เที่ยวโฮมสเตย์ในไทย

เที่ยวโฮมสเตย์ในไทย

โฮมสเตย์จะให้ความรู้สึกสร้างความแตกต่างจากการพัก Resortหรือ โรงแรม เนื่องจาก Home stay สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากกว่าการเข้าพักในรีสอร์ทหรือโรงแรม  ในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งชาวต่างชาติให้ความสนใจ การพักผ่อนที่นักท่องเที่ยวนิยม คือ การท่องเที่ยวในรูปแบบ “โฮมสเตย์” ที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าไปใช้ ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับคนในท้องถิ่น อยู่บ้านเดียวกัน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ปฏิบัติตนเหมือนกับชีวิตประจำวันของชาวบ้าน เช่น เช้าขึ้นทำอาหาร เตรียมข้าวห่อไปทานกลางวัน สายหน่อยออกไปทำไร่ทำนา ปลูกผัก ผู้หญิงอาจอยู่บ้านทำงานฝีมือ ทอผ้า จักสาน ได้รับประทานอาหาร ท้องถิ่น ซึ่งอาจเก็บผัก ตกปลากันเอง ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่ต่างไปจากที่เราเป็นอยู่  ความรู้สึกที่แตกต่าง ของการนอนโฮมสเตย์นั้น ผู้มาท่องเที่ยวโฮมสเตย์จะได้ทำประโยชน์หรือคุณค่าที่แก่ธรรมชาติ เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปในตัวเลยทีเดียว เพราะถ้าเป็น Resort จะเน้นการให้บริการในส่วนของ Spa มากกว่า โฮมสเตย์จึงเปรียบเสมือนว่าได้มาศึกษาใช้ชวิตอยู่ในบ้านใหม่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ เหมาะแก่ท่านที่นิยมการพักผ่อนแบบธรรมชาติ  รวมถึงการได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยอีกด้วย พบกับ เทศกาลท่องเที่ยว ต่างๆ ได้มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดูเต่ามะเฟืองของหมู่บ้านคอเอน   ต.ไม้ขาว   อ.ถลาง   จ.ภูเก็ต  ซึ่งจัดในช่วงกลางเดือนธันวาคม – อาทิตย์แรกของเดือนมกราคม เทศกาลถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต   ซึ่งจัดในช่วงปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม โครงการทำผ้าบาติก ซึ่งลูกค้าสามารถเยี่ยมชมการทำผ้าบาติก และเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดทั้งปี งานนับถอยหลังวันขึ้นปีใหม่ของจ.ภูเก็ต สาธิตวิธีการอยู่แบบไทยๆในบ้านที่เรียกว่า โฮมสเตย์

เที่ยวโฮมสเตย์ในไทย

เที่ยวโฮมสเตย์ในไทย

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้