สุสานมหาตมะ คานธี (Raj ghat)
มหาตมะ คานธี

มหาตมะ คานธี

สุสานมหาตมะ คานธี (Rajghat)
สุสานมหาตมะ คานธีนี้อยู่ติดกับถนนสายหลักที่จะมุ่งหน้าไปสู่นิวเดลี (ถ้าเดินทางจากเมืองเดลีเก่า) เมื่อดูจากภายนอกจะเห็นว่าอาณาบริเวณแถบนี้มีต้นไม้เยอะมาก และมีการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่น้อยมาก สำหรับภายในบริเวณสุสานมี 2 ชั้น คือ ชั้นล่างเป็นที่ประชุมเพลิงมหาตมะ คานธี บริเวณนี้จะถูกแวดล้อมด้วยกำแพง 4 ทิศ ส่วนการปฏิบัติที่ทุกคนต้องทำคือก่อนจะถึงที่ประชุมเพลิงมหาตมะ คานธีจะต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อสถานที่แห่งนี้ และเมื่อเข้าถึงที่ประชุมเพลิงแล้วจะพบว่าสถานที่แห่งนี้มีการประดับดอกไม้ทุกวันซึ่งดอกไม้นี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพและบูชาที่ชาวอินเดียมีต่อมหาตมะ คานธี ในขณะเดียวกันที่ประชุมเพลิงนี้ก็จะมีตะเกียงที่ไฟลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาซึ่งดูประหนึ่งว่าชาวอินเดียยังมีความรักและศรัทธาต่อท่านอย่างมิรู้เสื่อมคลาย

มหาตมะ คานธี

มหาตมะ คานธี

พิพิธภัณฑ์มหาตมะ คานธี (National Gandhi Museum)
ไม่ไกลจากสุสานมหาตมะ คานธีนักจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวของมหาตมะ คานธีตั้งแต่สมัยเป็นเด็กจนถึงเสียชีวิต และยังมีการแสดงภาพพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของท่าน โดยมีภาพตั้งแต่เยาว์วัย วัยฉกรรจ์ ตลอดจนภาพแสดงเหตุการณ์การทำงานของท่าน ภาพครอบครัว ภาพผู้เกี่ยวข้องกับท่าน อนึ่ง ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มี 2 ชั้น ชั้นแรกเฉพาะบริเวณหน้าสุดเป็นที่ขายหนังสือที่ท่านมหาตมะ คานธีเขียนเองหรืองานเขียนของคนอื่นที่เขียนเกี่ยวกับท่าน เป็นที่น่าสังเกตว่าในสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แสดงเฉพาะเกี่ยวกับท่านมหาตมะผู้เดียวเท่านั้น ยังมีการแสดงงานศิลปะหัตถกรรมของชาวอินเดียอีกด้วย ส่วนชั้นที่สองมีแสดงเกี่ยวกับท่านเหมือนกันแต่เน้นไปถึงการติดต่อการงานกับชาวต่างประเทศเป็นหลัก

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้