วัดโภคัลพุทธวิหาร (Bogal Buddha Vihar)
วัดโภคัลพุทธวิหาร (Bogal Buddha Vihar)

วัดโภคัลพุทธวิหาร (Bogal Buddha Vihar)

วัดโภคัลพุทธวิหาร (Bogal Buddha Vihar)

วัดพุทธในเมืองนิวเดลีแห่งนี้เป็นการบริจาคที่ดินโดยเศรษฐีชาวอินเดีย ส่วนการบริหาจัดการวัดดำเนินงานโดยสมาคมชาวพุทธอินเดียและไทย เฉพาะช่วงเริ่มสร้างมีหลวงพ่อสังวาลย์ วัดทุ่งสามัคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี และศิษย์เอกคือพระอาจารย์สนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ได้พาชาวไทยมาร่วมสร้างและอุปถัมภ์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่จังปุระ ฮอสปิตอล โรด (Jangpur, Hospital Road, New Delhi-110014) อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติของอินเดีย (IGI) ประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในวัดประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง มีอุบาสกดูแลประจำอยู่ 1 คน คือ ลุงบุญโฮม มหาวงษ์ ชาวพุทธลาว และมีพระอาจารย์มหาเอกสิทธิ์ เรืองอุดมวุฒิ เป็นประธานสงฆ์ดูแลอยู่ เฉพาะในช่วงเข้าพรรษาจะมีพระภิกษุไทยที่มาเรียนหนังสืออยู่ในอินเดียมาจำพรรษาอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควร อนึ่ง วัดนี้ชาวไทยผู้แสวงบุญบางคณะก็มาแวะมาพักอาศัยด้วย

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้