วัดอาศรัม (Ashram Temple)
วัดฮินดู

วัดฮินดู

วัดอาศรัม (Ashram Temple)
วัดฮินดูแห่งนี้ก่อสร้างในปี 2005 นักบวชผู้นำในการสร้าง คือ Swaminarayan Sanstha มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อต่อพระผู้เป็นเจ้าต่าง ๆ ซึ่งมีมากมายสุดคณานัปในศาสนาฮินดู เนื้อที่ทั้งหมดมี 2,000 ไร่ สิ้นงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 2,000 ล้านรูปี สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในบริเวณวัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ 2 หลัง ส่วนที่เหลือก็เป็นอาคารขนาดกลางและเล็กผสมผสานกันไป ที่น่าสนใจคือภายในอาคารมีศิลปะฝาผนังที่วาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเชื่อของอินเดีย เปิดให้ชมตั้งแต่ 3 โมงเช้า จนถึง 3 ทุ่ม เฉพาะช่วงเวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีการเปิดน้ำพุกับไฟซึ่งดูแล้วงดงามมาก ไม่เสียค่าเข้าชม แต่ขอแนะนำถ้าจะมาชมวัดนี้ในฤดูร้อน (ประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไป) ไม่สนับสนุนเพราะร้อนจัดและภายในบริเวณวัดก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่พอที่จะให้บังลมและแสงแดดได้ และเวลาเข้าชมวัดเจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้นำวัตถุต่าง ๆ เข้าไปด้วย เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรนำสิ่งของมีค่าไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือกระเป๋าไปเพราะจะลำบากในการจัดเก็บมาก (มีที่ฝากของ แต่อาจจะมีการสูญหาย)

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้