วัดลาดัคพุทธวิหาร (Ladkh Buddha Vihara)
วัดลาดัคพุทธวิหาร (Ladkh Buddha Vihara)

วัดลาดัคพุทธวิหาร (Ladkh Buddha Vihara)

วัดลาดัคพุทธวิหาร (Ladkh Buddha Vihara)
วัดนี้ตั้งอยู่ที่ Bela Road, Delhi-110054 ริมแม่น้ำยมุนา มีห้องพักมากกว่า 40 ห้อง รวมทั้งมีห้องประชุม โบสถ์ และห้องสมุด วัดนี้มีชื่อเสียงมาก ก่อตั้งโดยหัวหน้าลามะของลาดัค นามว่า Kushak Bakula ดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนจากศรี ยะวาหระลาล เนห์รู และท่านได้เดินทางมาเปิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1963 ข้างในวัดมีรูปสักการะบูชาที่สำคัญ 3 องค์ที่สวยงามมากคือพระพุทธรูป รูปของพระสารีบุตร รูปของพระโมคคัลลานะ ตลอดทั้งมีศิลปะลวดลายฝาผนังที่อธิบายถึงพุทธประวัติด้วย ในปัจจุบันรอบ ๆ บริเวณวัดได้มีการตั้งร้านขายสินค้าในราคาย่อมเยาเป็นจำนวนมาก เจ้าของร้านค้าส่วนมากก็เป็นคนมาจากลาดัค ฉะนั้น จึงทำให้ดูคล้าย ๆ ว่าถ้าได้มาวัดลาดัคแห่งนี้แล้วก็เหมือนได้ไปเมืองลาดัคจริง ๆ

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้