วัดลักษมีนารายณ์ (Lakshmi Narayan Temple)
วัดลักษมีนารายณ์ (Lakshmi Narayan Temple)

วัดลักษมีนารายณ์ (Lakshmi Narayan Temple)

วัดลักษมีนารายณ์ (Lakshmi Narayan Temple)
วัดฮินดูแห่งนี้เป็นผลงานของมหาเศรษฐีชาวอินเดียนามว่า ศรีเสฏพลเทสทาส พีรลา ผู้ใจบุญสุนทาน ไม่มุ่งกีดกันในการแสวงบุญด้วยระบบวรรณะ และที่สำคัญท่านมองเห็นว่าทุกศาสนาล้วนมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและใฝ่หาสันติ ดังนั้น จึงได้สร้างขึ้น อนึ่ง วัดนี้เมื่อปี พ.ศ. 2476 ท่านมหารานาอุทัยพรรณสิงห์ แห่งโฑลปุร ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ทำพิธีเปิดเมื่อ พ.ศ. 2482 โดยท่านมหาตมะ คานธี เป็นประธานเปิด บริเวณภายในวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลางเรียกว่ามณฑป ส่วนขวาเรียกว่าคีตาภวัน และส่วนซ้ายเป็นโบสถ์ของพุทธศาสนา วัดแห่งนี้ไม่ว่าชาติใดศาสนาไหนก็สามารถเข้ามาสักการะได้ ไม่มีการกีดกันทางศาสนา

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้