ป้อมแดง (Red Fort) เดลี
ป้อมแดง (Red Fort) เดลี

ป้อมแดง (Red Fort) เดลี

ป้อมแดง (Red Fort)
ป้อมแห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และมีขนาดที่ใหญ่มาก บริเวณรอบป้อมแดงนี้มีการก่อสร้างคูน้ำลึกประมาณ 75 ฟุต ล้อมรอบ ดูประหนึ่งว่าสร้างเอาไว้ป้องกันการโจมตีจากศัตรู ป้อมแดงนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนาทางด้านขวา กำแพงด้านริมน้ำสูง 60 ฟุต ด้านแผ่นดินสูง 100 ฟุต ลักษณะของป้อมเป็น 8 เหลี่ยม สร้างด้วยหินทรายล้วน บริเวณป้อมวัดโดยรอบกำแพงยาว 1 ไมล์ครึ่ง
ป้อมแดงนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงศิลปะโมกุล (Mughal Dynasty) พระเจ้าชาห์ ชะฮาน สร้าง เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2181 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2191 โดยใช้เวลาก่อสร้างอยู่ 10 ปี สิ้นเงินไป 10 ล้านรูปี สำหรับบริเวณภายในป้อมมีอาคารต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาคารเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง (ดิวันอิอัม, Diwan-I-am=Hal of Public Audiences) หรือแม้แต่มัสยิดที่พระเจ้าออรังกเซบทรงสร้างเพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนพิพิธภัณฑ์และศิลปะ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย และในห้องรับแขกส่วนพระองค์นี้มีการจารึกอักษรไว้บนแผ่นฝาผนังว่า If on earth there is paradise. It is this, It is this, It is this. (ถ้าหากสวรรค์พึงมีอยู่บนพิภพนี้ไซร้ นั่นก็คือที่นี่ นั่นก็คือที่นี่ นั่นก็คือที่นี่)

ป้อมแดง (Red Fort) เดลี

ป้อมแดง (Red Fort) เดลี

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้