ป้อมปราการเก่า (Purana Qila or Old Fort)
ป้อมปราการเก่า (Purana Qila or Old Fort)

ป้อมปราการเก่า (Purana Qila or Old Fort)

ป้อมปราการเก่า (Purana Qila or Old Fort)
ป้อมปราการเก่าหรือ Purana Qila แห่งเมืองเดลีนี้สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิมุสลิม (นาสิร์อุดดิน หุมายุน) เรืองอำนาจ มีสภาพเป็นกำแพงสูงใหญ่และกว้างขวางมาก ป้อมนี้ได้มีนักโบราณคดีบางท่านสันนิษฐานว่าเป็นเมืองอินทรปรัสถ์เดิม ตามข้อมูลในมหากาพย์ภารตะ และที่สำคัญอีกอย่างคือป้อมปราการปุราณาแห่งนี้ปรากฏว่า ในช่วงมหาสงครามเอเชียบูรพาเคยใช้เป็นที่คุมขังเชลยศึกชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมอินเดียเป็นอย่างมาก คือ ท่านอาจารย์กรุณา กุศลาศัย รวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในอินเดียเวลานั้นทั้งหมด 6 คนด้วยกัน อนึ่ง ในตอนเป็นผู้ถูกคุมขังนั้น อาจารย์กรุณาได้เล่าถึงสภาพของป้อมปราการนี้ว่า ถูกทอดทิ้งจากการดูแลไปเสียนาน มีป่ามีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นหนาทึบ และยังเป็นที่เกิดของยุงพันธุ์ไข้จับสั่นอีกด้ว

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้