ประเทศแรกที่เข้าสู่ปีใหม่ และประเทศสุดท้ายส่งท้ายปีเก่า
ใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วทุกขณะ หลายคนมีคำถามว่า ประเทศที่เข้าสู่ปีใหม่เป็นอันดับแรกคือประเทศใด และ และเทศลำดับสุดท้ายของปีใหม่ คือประเทศใด?
ถ้างั้น ดูเวลา.com จะพาท่าน Countdown (นับถอยหลัง) เข้าสู่ศักราชใหม่ เริ่มที่ประเทศแรก และ ประเทศสุดท้าย ที่จะย่างเข้าสู่ปีใหม่ คือประเทศอะไรบ้าง มาดูดูกัน พร้อมกับเทียบเวลาปีใหม่ของประเทศนั้น ๆ
 

นิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์นับว่าประเทศแรกที่มีวันขึ้นใหม่ก่อนประเทศอื่น ๆ รวมถึงการได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในวันใหม่เป็นประเทศแรกอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใต้ ซึ่งดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วกว่าในเดือนอื่น ๆ 

โลกเรานั้นเริ่มต้นวันใหม่เมื่อเวลา 0 นาฬิกา ตามเวลามาตรฐานของประเทศนั้น ๆ ซึ่งเมื่อเทียบกับเวลาที่อังกฤษแล้วจะไม่ตรงกัน เช่น 0 นาฬิกาที่อังกฤษตรงกับ 7 นาฬิกาของประเทศไทย หรือตรงกับ 12 นาฬิกาของประเทศนิวซีแลนด์

ส่วนประเทศสุดท้ายที่ส่งท้ายปีเก่าหรือเข้าสู่ปีใหม่เป็นประเทศสุดท้าย ว่ากันว่า อเมริกาแถบทางทิศตะวันตก

 

เวลาประเทศนิวซีแลนด์ขณะนี้
Wellington Time

Chatham Island Time

Auckland Time

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้