ประตูเมืองอินเดีย (India Gate)
ประตูเมืองอินเดีย (India Gate)

ประตูเมืองอินเดีย (India Gate)

ประตูเมืองอินเดีย (India Gate)
ประตูเมืองแห่งนี้สูง 43.3 เมตร ซุ้มโค้งของประตูกว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ (Massive Sand-Stone) ผู้ออกแบบคือเซอร์เอ็ดวิน ลูทเยนส์ ประตูเมืองแห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสำคัญต่าง ๆ คือวันชาติ (26 มกราคม)และงานวันฉลองเอกราช (15 สิงหาคม) อนึ่ง ที่ประตูเมืองแห่งนี้จะเห็นลายสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลักไว้เป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516 คน ที่พลีชีพในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Frontier) และสงครามอัฟฆัน ครั้งที่ 3 (Third Afghan War) และเป็นการสร้างอุทิศทหารอินเดียจำนวน 60,000 คนที่ตายในสงครามโลกครั้งที่ 1 ส่วนยอดบนของประตูเมืองทำอุทิศทหารที่หายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอย

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้