เวลาประเทศไทย
ดูเวลาประเทศไทย

ดูเวลาประเทศไทย

ประเทศไทย มีชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรไทย พื้นที่ประเทศตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายูแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพรมแดนทางด้านตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา พรมแดนทางทิศใต้เป็นดินแดนซึ่งอยู่ติดกับประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย ส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทางทิศเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นขวางเป็นบางช่วง ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 513,115ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50ของโลกและใหญ่เป็นอันดับที่ 3ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ภูมิอากาศของไทย
ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นแบบเขตร้อนหรือแบบสะวันนา มีอุณหภูมิเฉลี่ย 18-34 °Cและมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดปีกว่า 1,500 มิลลิเมตร สำหรับการแบ่งฤดูกาลสามารถแบ่งได้ 3 ฤดูดังนี้


1. เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน เป็นช่วงฤดูร้อน


2. เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝน โดยประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านจากทะเลจีนใต้และพายุหมุนเขตร้อนจึงทำให้เกิดฝนตก


3. เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคมในช่วงกลางเดือน เป็นช่วงฤดูหนาว


เนื่องจากประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดมาจากประเทศจีน ในทางภาคใต้จึงมีสภาพอากาศเป็นแบบป่าดงดิบ โดยมีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นตลอดปี ภาคใต้จึงแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆ คือมีเพียง 2 ฤดูกาลนั่นก็คือ ฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้น สำหรับทางฝั่งทะเลตะวันออก ฤดูร้อนจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนและทางฝั่งทะเลตะวันตก ฤดูร้อนจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน

เขตเวลามาตรฐานประเทศไทย
– ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +7 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ ICT – Indochina Time
– ประเทศที่เวลาตรงกับประเทศไทย ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย (ยกเว้นภาคกลางและภาคตะวันออก) เกาะคริสต์มาสของออสเตรเลีย ภาคตะวันตกของมองโกเลีย บางส่วนของรัสเซีย

ดูเวลาประเทศไทยขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้