เวลาประเทศเกาหลีใต้
สาวเกาหลีใต้

สาวเกาหลีใต้

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ ‘เกาหลีใต้’(South Korea) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก พื้นที่โดยรวมตั้งครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนในทางตอนเหนืออยู่ติดกันกับประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีทะเลของญี่ปุ่นและช่องแคบประเทศเกาหลีกั้นไว้นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใต้ยังตั้งอยู่ที่ละติจูด 33-39 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 125-131 องศาตะวันออก ลักษณะ 70% ของประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา เกาหลีใต้มีพื้นที่ทั้งหมด 99,208 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งพื้นที่ของน้ำด้วยซึ่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำและทะเลสาบ เป็นต้น ขนาดพื้นที่ของประเทศมีความกว้างใหญ่เป็นลำดับที่ 108 ของโลก

ความเป็นมาของเกาหลีเหลือและเกาหลีใต้
เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาหลีใต้ที่มีความล่อแหลมเช่นนี้ ทางประวัติศาสตร์จึงค้นพบหลักฐานว่าประเทศเกาหลีเคยตกเป็นประเทศอาณานิคมของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1910) จนเมื่อสิ้นสุดการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 คาบสมุทรเกาหลีจึงเกิดการแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ก็คือ ตอนเหนือ ซึ่งเป็นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) และตอนใต้แบ่งเป็นการปกครองของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) นั่นเอง

ภูมิอากาศของเกาหลีใต้
สภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อบอุ่น มีฤดูกาลหรือที่เป็นภาษาเกาหลีเรียกกันว่า ‘คเยจอล’ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฤดุกาล ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter)ฤดูใบไม้ผลิ(Spring)ฤดูร้อน (Summer) และฤดูใบไม้ร่วง(Autumn / Fall)

เขตเวลามาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้
– ประเทศเกาหลีใต้ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +9
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ KST – Korea Standard Time
– เวลาของประเทศเกาหลีใต้จะเดินเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง

เวลาประเทศเกาหลีใต้ขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้