เวลาประเทศอิสราเอล
ดูเวลาประเทศอิสราเอล

ดูเวลาประเทศอิสราเอล

ประเทศอิสราเอล (Israel) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “รัฐอิสราเอล” เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ส่วนของตะวันออกกลาง มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐแบบมีรัฐสภา มีระบบศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอยู่ที่เทลอาวีฟ โดยประชากรจะหนาแน่นมากที่สุดในเมืองเยรูซาเล็ม ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ประมาณการว่าน่าจะอาศัยอยู่ที่แปดล้านคน โดยในห้าล้านคนที่สำรวจส่วนมากเป็นชาวยิว รองลงมาเป็นเป็นชาวอาหรับ ดรูซและเบดูอิน ตามลำดับ

พื้นที่ตั้งของประเทศ
ประเทศอิสราเอลมีพรมแดนที่เชื่อมต่อกันกับเลาบานอนทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมต่อกับซีเรีย ทิศตะวันออกเชื่อมต่อกับจอร์แดนและเวสแบงค์ ทิศตะวันตกเฉียงใต้เชื่อมต่อกับอียิปต์ และส่วนทิศใต้ติดต่อกับอ่าวอกาบาอันเป็นส่วนหนึ่งของทะเลแดง

ภูมิประเทศของอิสราเอล
พื้นที่ของอิสราเอลส่วนใหญ่มีพื้นที่แตกต่างกันในขนาดเล็ก จึงส่งผลให้มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ประเทศมีความยาวและแคบ ส่วนกว้างที่สุดของประเทศกว้างเพียงแค่ 85 ไมล์ พื้นที่ของที่นี่จึงมีตั้งแต่เนินป่าที่อุดมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ทะเลทรายที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล และส่วนขงหุบเขาที่อยู่บริเวณจอร์แดน นอกจากนั้นยังมีส่วนโดดเด่นอยู่ตรงที่ทะเลสาบเดดซี จุดซึ่งมีความต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ภูมิอากาศของอิสราเอล
ตลอดทั้งปีประเทศอิสราเอลจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอยู่ตลอดเวลา ส่วนของฤดูฝนจะเริ่มในช่วงพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ส่วนทางตอนใต้ของประเทศจะมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ร้อน และหนาวปะปนกันไป ส่วนแถบที่มีภูเขาเรียงตัวอยู่ มักจะมีฝนตกประกอบกับหิมะอยู่บ้างเล็กน้อย

เขตเวลามาตรฐานของอิสราเอล
– ประเทศอิสราเอลใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +2 ชั่วโมง
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันคือUTC/GMT +3 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้ คือ IDT – Israel Daylight Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในประเทศอิสราเอลเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 4 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศอิสราเอลจะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ในเวลา 02:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง สำหรับเวลา 03:00 น. หลังจากนั้น กำหนดการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ในเวลา 02:00 น. ซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมง สำหรับเวลา 01:00 น.

ดูเวลาประเทศอิสราเอลขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้