เวลาประเทศอินเดีย
ดูเวลาประเทศอินเดีย

ดูเวลาประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย (India) เป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณแถบเอเชียใต้ โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐอินเดีย” หรือ “Republic of India” เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในจำนวนประชากรที่แออัด จนได้รับการจัดอันดับให้มีความหนาแน่นของผู้คนที่อาศัยอยู่มากเป็นอันดับสองของโลก และมากเป็นอันดับหนึ่งสำหรับประเทศประชาธิปไตย โดยคาดเดาว่าผู้คนที่อาศัยอยู่จะมีมากถึงหนึ่งพันล้านคน และอาจจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปอีกในอนาคตอันใกล้

ที่ตั้งของประเทศอินเดีย
สำหรับลักษณะทางพื้นที่ของประเทศ มีจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศภูฎาน จีนและเนปาลในทางทิศเหนือ ด้านตะวันตกเฉียงเหนือเชื่อมกับดินแดนของประเทศปากีสถาน ด้านตะวันออกเชื่อมกับประเทศพม่า ตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมกับประเทศศรีลังกา ส่วนตะวันตกเฉียงใต้ติดกับเขตแดนของคราบสมุทรอินเดีย รวมไปถึงบังกลาเทศที่โอบล้อมทางทิศเหนือ ออก และตก จึงถือได้ว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก

ภูมิประเทศของอินเดีย
ประเทศอินเดียตั้งอยู่บริเวณเอเชียใต้ มีลักษณะเป็นคาบสมุทรรูปสามเหลี่ยม เรียกกันว่าอนุทวีป มีจุดเด่นอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัย และทะเลทรายธาร์อันกว้างใหญ่

ภูมิอากาศของอินเดีย
ลักษณะภูมิอากาศในฤดูร้อนมีความอบอุ่น ไม่ร้อนจนเกินไป ส่วนในหน้าหนาวมีลมมรสุมพัดผ่านมา อีกทั้งแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดตัวยาว กลายเป็นปราการป้องกันไม่ให้ลมพุ่งลงสู่ทางลาดเขา ทำให้บริเวณนั้นมีความอบอุ่นมากกว่าส่วนอื่นๆ ของประเทศ ส่วนทะเลทรายมีบทบาทในการดึงเอาความชื้นจากลมมรสุมให้พัดผ่านเข้ามา ทำให้พื้นที่ของประเทศมีฝนตกในช่วงเดือนมิถุนายมถึงช่วงตุลาคมส่งผลให้ลักษณะเขตอากาศของประเทศแบ่งออกเป็น 4 เขตใหญ่ๆ ก็คือ เขตร้อนชื้น เขตร้อนแห้งแล้ง เขตอบอุ่นชื้น และเขตเทือกเขาสูง

เขตเวลามาตรฐานของอินเดีย
– ประเทศอินเดียใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +5:30 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ IST – India Standard Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในประเทศอินเดียเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที

ดูเวลาประเทศอินเดียขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้