จามามัสยิด (Jama Masjid)
จามามัสยิด (Jama Masjid)

จามามัสยิด (Jama Masjid)

จามามัสยิด (Jama Masjid)
มัสยิดอิสลามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์อิสลามนามว่า ชาห์ ชะฮาน ซึ่งเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล ลำดับที่ 5 (ราชโอรสของกษัตริย์อักบาร์) เสวยราชย์เมื่อ พ.ศ. 2171 ถึง 2202 รวมเวลาตลอดรัชกาลได้ 31 ปี ลักษณะของมัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในทางประเทศตะวันออก มีสภาพเป็นมัสยิดเปล่า ไม่มีรูปเคารพอะไรทั้งสิ้น แท่นบูชาหรือเครื่องสักการะบูชาก็ไม่มี สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและทราย อนึ่ง มัสยิดแห่งนี้กษัตริย์ชาห์ ชะฮาน สร้างยังไม่เสร็จก็ถูกพระโอรสคือพระเจ้าออรังกเซบจับขังไว้ที่โดมแปดเหลี่ยมที่พระราชวังเมืองอัคระก่อน และต่อมาพระเจ้าออรังกเซบก็มาสร้างต่อจนเสร็จ

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้