การเที่ยวประเทศไทยในแต่ละฤดูกาล
การเที่ยวประเทศไทยในแต่ละฤดูกาล

การเที่ยวประเทศไทยในแต่ละฤดูกาล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ และจะมีภูมิอากาศที่มีอยู่ 3 ฤดูกาลคือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน เป็นต้น โดยในแต่ละสถานที่ก็จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค และที่เหล่านี้ก็มีสถานท่องเที่ยวที่แตกต่างกันและจะมีจุดเด่นอยู่หากสามารถที่จะเลือกมาเที่ยวในช่วงฤดูกาลที่ถูกต้อง ก็จะสัมผัสกับความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสามารถที่จำแนกได้ว่าฤดูไหนควรที่จะท่องเที่ยวในภาคไหนได้ดังนี้

เที่ยวภาคเหนือ เชียงราย

เที่ยวภาคเหนือ เชียงราย

1.ฤดูหนาว ควรจะเลือกที่ภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพราะสถานที่เหล่านี้จะมีอากาศที่หนาวเย็น และจะมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมาย และเลือกมาช่วงหน้าหนาวก็จะพบกับสิ่งวิเศษที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ทำให้สถานที่เหล่านี้มีความสวยงามมากขึ้นไปอีก เช่น ภูกระดึงจังหวัดเลย สามารถที่จะเที่ยวได้ตลอดปีอยู่แล้ว แต่หากที่จะเลือกมาในช่วงหน้าหนาว ก็จะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นและในตอนเช้าก็จะได้สัมผัสกับทะเลหมอกที่มีความสวยงาม ส่วนดอยตุงจังหวัดเชียงราย หากไปช่วงหน้าหนาวก็จะพบกับพืชเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่ออกดอกผลในหน้าหนาวจัดเป็นสวนให้สามารถถ่ายรูปและสัมผัสกับความสวยงามต่าง ๆ

เที่ยวภาคใต้ ทะเลไทย

เที่ยวภาคใต้ ทะเลไทย

2.ฤดูร้อน โดยฤดูร้อนของประเทศไทยจะอยู่จะช่วงของเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ในช่วงนี้จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถที่จะไปเที่ยวได้ทุกภาคของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ แต่ความจะไปเที่ยวจำพวกของทะเลจะดีกว่า เพราะสามารถที่จะทำให้ผ่อนคลายได้มากกว่าที่จะไปเที่ยวตามป่าเขา โดยประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านของทะเลอยู่แล้ว โดยเฉพาะทะเลในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ต่างจะมีชื่อเสียงในไปทั่วโลก ถึงความสวยงามของประเทศไทย ดังนั้น หากจะมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนของให้เลือกมาเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยจะดีที่สุด เพราะมีแห่งท่องเที่ยวที่สวยงามและยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก

วัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร

วัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร

3.ฤดูฝน เป็นฤดูที่ค่อนข้างจะหาสถานที่ท่องเที่ยวได้ยากซักหน่อย เพราะหากเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ดีอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากจะมาเที่ยวจริงๆ ก็ควรที่จะเลือกหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับทางวัฒนธรรมของไทย เช่น วัดพระแก้ว เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา วัดอรุณ เป็นต้น สถานที่เหล่านี้สามารถที่จะมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาลและจะสามารถที่จะสัมผัสถึงความสวยงามและวัฒนธรรมของประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยโบราณที่ยังหลงเหลือมาถึงในปัจจุบันว่ามีความสวยงามเพียงใด

หากจะเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆของประเทศไทยก็ความจะศึกษามาว่าฤดูกาลไหนความจะท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง หากสามารถที่จะศึกษามาแล้ว ก็จะสามารถที่จะลิ้มรสความสวยงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างความสวยงาม ที่สัมผัสได้อยู่ตรงหน้า   

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้