การท่องเที่ยวสปาในไทย
การท่องเที่ยวสปาในไทย

การท่องเที่ยวสปาในไทย

ในปัจจุบัน ผู้คนจะมีแนวคิดในเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวม ให้ความสนใจกับความสมดุลของร่างกาย และจิตใจ จากวิถีธรรมชาติ มีวิธีการดูแลสุขภาพ และความงามในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชนชาติ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการป้องกัน และเตรียมความพร้อมให้ร่างกายมีความแข็งแรง

ไม่ว่าจะชาติไหน ชาติไทย ญี่ปุ่น เอเชีย ยุโรป นิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและนิยมท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติโดยนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น และเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

การหาที่พักเมื่อยามมาท่องเที่ยว สปาก็ถือเป็นบริการที่ขาดไม่ได้ของโรงแรมและรีสอร์ตระดับหรูในเมืองไทย เพราะนอกจากจะเป็นบริการที่ดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติแล้ว กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระดับกลางขี้นไปที่ส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพและบุคลิกภาพกันมาก

การท่องเที่ยวสปาในไทย

การท่องเที่ยวสปาในไทย

รูปแบบในการให้บริการ สปา จะเน้นการให้บริการการนวดแบบไทย ใช้มือนวดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจกับสุขภาพ และธรรมชาติบำบัดเพิ่มมากขึ้น    โดยการทำ Spa นั้นจะอิงกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย และความเป็นธรรมชาติ    ใช้ผลิตภัณฑ์หลักคือ สมุนไพรไทย ซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติภายในประเทศ สามารถหาได้ง่าย  ไม่ใช้สารเคมี    ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบในการทำ Spa ได้ตามความต้องการของตน ซึ่งกิจการมีให้ลูกค้าเลือกหลายรูปแบบ  

Spa Body เป็นทรีตเมนต์ที่จัดขึ้นเพื่อดูแลผิวกาย ซึ่งจะมีทั้งการขัดตัวและการพอกตัว ทั้งนี้จะให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย การทำทรีตเมนต์นี้ นอกจากจะช่วยให้ผิวพรรณสะอาดและสดใสแล้ว การพอกตัวยังชวยในการลดความอ้วนและขจัดน้ำส่วนที่เกินออกจากร่างกายอีกด้วย

การท่องเที่ยวสปาในไทย

การท่องเที่ยวสปาในไทย

Spa Facials เน้นการดูแลผิวหน้าสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย โดยให้ความสำคัญกับการดูแลกผิวเบื้องต้น สำหรับทุกสภาพผิว รวมถึงเน้นการทรตเมนต์ที่ช่วยป้องกัน และฟื้นฟูสภาพผิวด้วย

Bath Therapy การแช่น้ำ นอกจะจะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ซึ่งทางสปาจะมีการแช่น้ำด้วยดอกไม้และการแช่ด้วยสมุนไพร ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเครียด และทำให้จิตใจสภาพจากกลิ่นสมุนไพรอีกด้วย

ราคาของ Spa Thai
Spa  มีราคาอยู่ที่ 1,500 – 5,000 บาท ทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับบริการที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ

การท่องเที่ยวสปาในไทย

การท่องเที่ยวสปาในไทย

การเลือกเที่ยวสปานั้น ส่วนใหญ่จะเน้น Spa ที่มีมาตรฐานระดับสากล  เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พนักงานพนักงานมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำสปาเป็นอย่างดี และที่ไหนที่ให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ และร้านนั้นมีการพัฒนามาตรฐานในการให้บริการอยู่เสมอลูกค้าก็จะมีความพอใจกลับมาใช้บริการสปา  ผลิตภัณฑ์สปา จะต้องมาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันสปาเป็นบริการที่ขาดไม่ได้เลยของโรงแรมและรีสอร์ตระดับหรูในเมืองไทย เพราะนอกจากจะเป็นบริการที่ดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติแล้ว กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระดับกลางขี้นไปที่ส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพและบุคลิกกันมากเป็นตลาดเป้าหมายหลัก

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้