Countdown เคาท์ดาวน์ ทั่วโลก 2019
ปีใหม่ 2562 หรือ ปีใหม่ 2019 ใกล้เข้ามาทุกขณะ หลายคนคงจะตื่นเต้นกับบรรยาการเคาท์ดาวน์ในสถานสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย วันนี้เว็บไซต์ ดูเวลา ขอนำเวลาประเทศต่าง ๆ ที่คนนิยไป Countdown นำมาลงในบทความเดียวกัน เพื่อให้ท่านได้ติดตามเวลาในประเทศนั้น ๆ

เริ่ม เวลาเคาท์ดาวน์ ที่ ควีนส์ทาวน์ (Queenstown) New Zealand countdown timer

เวลาเคาท์ดาวน์ ที่ ซิดนีย์   (Sydney) ประเทศ  Australia countdown timer

เวลาเคาท์ดาวน์ที่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Japan countdown timer

เวลาเคาท์ดาวน์ที่ โซล ประเทศเกาหลี Korea countdown timer

เวลาเคาท์ดาวน์ที่ ปักกิ่ง ประเทศจีน  China countdown timer

เวลาเคาท์ดาวน์ที่ มอสโก ประเทศรัสเซีย Russia countdown timer

เวลาเคาท์ดาวน์ที่ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส France countdown timer

เวลาเคาท์ดาวน์ที่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ England countdown timer

เวลาเคาท์ดาวน์ที่ รีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล Rio de Janeiro Brazil countdown timer

เวลาเคาท์ดาวน์ที่ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา new york countdown timer

เวลาเคาท์ดาวน์ที่ ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา Hawaii countdown timer

เวลาเคาท์ดาวน์ที่ กรุงเทพ ประเทศไทย Thailand countdown timer

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้