เวลาประเทศโปแลนด์
วอร์ซอ โปแลนด์

วอร์ซอ โปแลนด์

ประเทศโปแลนด์ (Poland) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)มีพื้นตั้งอยู่ท่ามกลางทวีปยุโรป มีอาณาเขตทางด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศเยอรมนี ทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย ทางทิศตะวันออกติดกับยูเครนและเบลารุส ส่วนทางทิศเหนือติดกับทะเลบอลติก ทิทัวเนียและแคว้นคาลีนินกราดของประเทศรัสเซีย ประเทศโปแลนด์มีพื้นที่ทั้งหมด 312,685ตารางกิโลเมตร โดยใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของทวีปยุโรป นอกจากนี้ ในอดีตยังเคยมีดินแดนส่วนหนึ่งเป็นของประเทศรัสเซียอีกด้วย

ภูมิประเทศของโปแลนด์
พื้นที่โดยรวมเกือบทั้งหมดของประเทศเป็นแบบที่ราบ หากก็มีทิวเขา Tatraซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งเทือกเขา Carpathian และภูเขา Sudetyโดยอยู่ในบพื้นที่ชายแดนของทางตอนใต้ มียอดเขาสูงสุดคือ ยอด Rysyซึ่งมีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 8,200 ฟุต นับเป็นพรมแดนธรรมชาติอันงดงามโดยกั้นกลางดินแดนโปแลนด์และสโลวัก นอกจากนี้ ยังมีแม่น้ำที่เป็นสายน้ำสำคัญของประเทศก็คือ แม่น้ำโอเดอร์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ และแม่น้ำ Vistula ที่อยู่ทางด้านตะวันออก

ภูมิอากาศของโปแลนด์
สภาพภูมิอากาศของประเทศโปแลนด์ ในเดือนมกราคมจะมีสภาพอากาศหนาวเย็น เนื่องจากเป็นฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย -1 ถึง -5 องศาเซลเซียส ในส่วนฤดูร้อนนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 16.5-19 องศาเซลเซียส

เขตเวลามาตรฐานของโปแลนด์
– ประเทศโปแลนด์ใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +1 ชั่วโมง
– ปรับเวลาไปตามฤดูกาล +1 ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบัน UTC/GMT +2 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาคือ CEST – Central European Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนตุลาคม เวลาจะเดินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และเดินช้า 6 ชั่วโมงในเดือนที่ไม่ได้มีการปรับเวลา

การปรับเวลาของประเทศโปแลนด์ในปี 2557 นั้น มีการปรับ 2 ช่วงเวลา คือเริ่มปรับเวลาในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม โดยเวลาจะปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น กำหนดการปรับเวลาจะสิ้นสุดลงในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลาจะปรับเลื่อนมาข้างหลัง 1 ชั่วโมงซึ่งตรงตามเวลาสากลปกติ

เวลาประเทศโปแลนด์ขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้