เวลาประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม (Vietnam) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน สำหรับพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศต่างๆ ได้แก่ พรมแดนติดต่อกับประเทศจีน ลาวและกัมพูชา ทางทิศตะวันตกและอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใจ้ ทางทิศตะวันออกและทางใต้ มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 89 ล้านคน ซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 13 ของโลก

ภูมิประเทศของเวียดนาม
ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นแนวยาว ภูมิประเทศเป็นแบบเขาสูงซึ่งกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยอยู่ทางตอนเหนือและตอนใต้ มีภูเขาที่แวดล้อมด้วยป่าหนาทึบเพียง 20% อุดมด้วยพันธุ์ไม้นานามากถึง 13,000 ชนิดและสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์มากกว่า 15,000 สายพันธุ์ นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ได้เป็น 2 ตอน ก็คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงที่อยู่ทางตอนใต้ อีกทั้งยังมีภูเขาสูงที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศและยังได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่มีภูเขาสูง 3,143 เมตร โดยตั้งอยู่ในยอดเขาที่มีความสูงที่สุดแห่งอินโดจีน

ภูมิอากาศของเวียดนาม
ลักษณะภูมิอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นลักษณะที่เปิดโล่งจึงง่ายต่อการรับเอามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ให้เข้ามาได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนแบบเขตร้อนเข้ามา แต่ในฤดูหนาวจะมีฝนตกชุก

เขตเวลามาตรฐานประเทศเวียดนาม
– ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +7 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือICT – Indochina Time
– เวลาในประเทศเวียดนามเดินเท่ากันกับเวลาในประเทศไทย

ดูเวลาประเทศเวียดนามขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้