เวลาประเทศเลบานอน
ประเทศเลบานอน

ประเทศเลบานอน

ประเทศเลบานอน (Lebanon) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐเลบานอน (The Republic of Lebanon)เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแห่งเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 10,400ตารางกิโลเมตร โดยทางด้านทิศตะวันตกมีพรมแดนอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกมีพรมแดนซึ่งอยู่ติดกับประเทศซีเรียและทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศอิสราเอล สำหรับพรมแดนที่อยู่ติดกับประเทศอิลราเอลนั้น ได้รับการรับรองมาจากองค์การสหประชาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทว่ายังมีพื้นที่บางส่วนที่เรียกกันว่า "ชีบาฟาร์ม" (Shebaa farms)ซึ่งเป็นลักษณะที่ราบสูงโกลัน โดยดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นอาณาเขตแห่งการปกครองของอิสราเอลอยู่ นอกจากนี้ ยังเป็น 1 ใน 15 ดินแดนที่เป็นองค์ประกอบ ‘แห่งกำเนิดแห่งมนุษยชาติ’ (Cradle of Humanity)

ภูมิอากาศของเลบานอน
ประเทศเลบานอนมีสภาพภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ตามบริเวณชายฝั่งในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นและมีฝนตกชุก สำหรับฤดูร้อนจะมีสภาพอากาศร้อนชื้น ในเขตพื้นที่สูงจะมีหิมะตกลงมาบ่อยๆ อุณหภูมิจะมีต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนแล้ง มีทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ สินแร่ เกลือ หินปูนและดินแดนในการใช้เพาะปลูก อีกทั้งยังพบว่ามีพายุฝนและพายุฝุ่นซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอ

เขตเวลามาตรฐานประเทศเลบานอน
– ประเทศเลบานอนใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +2 ชั่วโมง
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันคือUTC/GMT +3 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้ คือ EEST – Eastern European Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในประเทศเลบานอนเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 4 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศเลบานอนจะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ในเวลา 00:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง สำหรับเวลา 01:00 น. หลังจากนั้น กำหนดการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ในเวลา 00:00 ซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมง สำหรับเวลา 23:00 น.

ดูเวลาประเทศเลบานอนขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้