เวลาประเทศเยเมน
ธงประจำชาติประเทศเยเมน

ธงประจำชาติประเทศเยเมน

ประเทศเยเมน[/caption]

ประเทศเยเมน (yemen) หรือ สาธารณรัฐเยเมน (The Republic of Yemen)เป็นประเทศในตะวันออกกลางซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรอาระเบียแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วยสาธารณรัฐที่ในอดีตเคยแยกเป็นเยเมนเหนือและเยเมนใต้ สำหรับพรมแดนของประเทศมีชายแดนอยู่ติดกับทะเลแดงในทางทิศตะวันตก และทะเลอาหรับซึ่งอยู่ล้อมรอบทั้งสองด้าน รวมถึงอ่าวเอเดนในทิศใต้กับทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพรมแดนติดกับโอมาน ในส่วนพรมแดนที่เหลือนั้นจะล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ของประเทศซาอุดีอาระเบีย

ประเทศเยเมนเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความเข้มงวดทางด้านศาสนาและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอย่างมาก โดยสังเกตได้จากคำสอนของชาวมุสลิมซึ่งมีความเคร่งครัดเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกกลาง นอกจากนี้ เยเมนยังมีอาณาเขตซึ่งรวมไปถึงเกาะโซโกตราที่อยู่นอกชายฝั่งทางแอฟริกาตะวันออก และอยู่ห่างไกลออกไปในทางตอนใต้ประมาณ 350 กิโลเมตร สำหรับพื้นที่ของประเทศเยเมนมีทั้งหมด 527,970 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศของเยเมน
ลักษณะภูมิประเทศของเยเมนนั้น ประกอบไปด้วยที่ราบชายฝั่งทะเลซึ่งมีลักษณะความแคบ โดยอยู่ติดภูเขาและเทือกเขาลูกฟูก ทั้งยังมีฟื้นที่ราบทะเลทรายซึ่งอยู่บนทางลาดชันในตอนกลางของประเทศ

ภูมิอากาศของเยเมน
ประเทศเยเมนมีสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่แบบทะเลทราย มีอุณหภูมิร้อนชื้นตามชายฝั่งทานด้านตะวันตก และมีสภาพอากาศที่เป็นแบบกึ่งซีกโลกร้อนและกับขั้วโลกผสมผสานกัน สำหรับในทางหุบเขาด้านตะวันตกนั้น จะได้รับอิทธิพลแห่งลมมรสุมจากแต่ละฤดูกาลที่แตกต่างกันไป แต่จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งอย่างรุนแรงในบริเวณทะเลทรายที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศ

เขตเวลามาตรฐานประเทศเยเมน
– ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +3 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือAST – Arabia Standard Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในประเทศเยเมนเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 4 ชั่วโมง

ดูเวลาประเทศเยเมนขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้