เวลาประเทศอุซเบกิสถาน
เวลา ประเทศอุซเบกิสถาน

ดูเวลาประเทศอุซเบกิสถาน

ประเทศอุซเบกิสถาน (Uzbekistan) เป็นประเทศที่เรารู้จักกันในชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน” ตั้งตัวอยู่บริเวณแถบเอเชียกลาง โอบล้อมด้วยประเทศที่ปิดล้อมไม่มีพื้นที่ออกสู่ทะเล แต่เดิมที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีชื่อว่า “สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก” ก่อนที่สหภาพโซเวียตจะล่มสลาย และอุซเบกิสถานก็ได้รับอิสระอีกครั้งหนึ่งมาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งของประเทศอุซเบกิสถาน
อุซเบกิสถานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนทวีปเอเชียกลาง มีอาณาเขตที่เชื่อมต่อกับอัฟกานิสถานในแถบเอเชียใต้ประเทศ คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน คาซัคสถาน และเติร์กเมนิสถาน และอีกส่วนหนึ่งของพื้นที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอารัล

ภูมิประเทศของอุซเบกิสถาน
ประเทศอุซเบกิสถานมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 447,400 ตารางกิโลเมตร โดยส่วนมากที่พบเห็นจะเป็นเขตทะเลทรายอันกว้างใหญ่โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงที่ทอดตัวยาว บางส่วนของประเทศเป็นที่ราบลูกฟูกทะเลทรายและสันทราย ทำให้สภาพของที่นี่ดูแห้งแล้งและเต็มไปด้วยพื้นที่สีน้ำตาลอันไร้ความเขียวขจีของป่าไม้และสายธารของน้ำ

ภูมิอากาศของอุซเบกิสถาน
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเขตแดนของทะเลทราย ส่งผลให้ลักษณะทางภูมิอากาศมีความร้อนอบอ้าว มีฤดูร้อนที่ยาวนานกว่าฤดูอื่นๆ และร้อนจัดมาก ส่วนในฤดูหนาวจะช่วยคลายร้อนลงด้วยอากาศที่เย็นสบายมากขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ

เขตเวลามาตรฐานประเทศอุซเบกิสถาน
– ประเทศอุซเบกิสถานใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +5 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อของเขตเวลาคือ UZT – Uzbekistan Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในประเทศอุซเบกิสถานเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง

เวลาประเทศอุซเบกิสถานขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้