เวลาประเทศอิรัก
ดูเวลาประเทศอิรัก

ดูเวลาประเทศอิรัก

ประเทศอิรัก (Iraq) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า”สาธารณรัฐอิรัก” เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคแห่งเอเชียตะวันออกกลางและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ส่วนมากครอบคลุมอยู่ในเมโสโปเตเมีย มีจุดสิ้นสุดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณเทือกเขาแซกกรอส และทางทิศตะวันออกทะเลทรายซีเรีย

ที่ตั้งของประเทศอิรัก
ประเทศอิรักมีพื้นที่ติดต่อเชื่อมโยงกับส่วนของประเทศซาอุดิอาระเบีย และทางทิศใต้เชื่อมต่อกับคูเวต ทิศเหนือเชื่อมต่อกับตุรกี ตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับซีเรีย ตะวันตกติดต่อกับจอร์แดน และตะวันออกติดต่อกับอิหร่าน

ภูมิประเทศของอิรัก
ประเทศอิรักมีพื้นที่ทั้งหมด 437,072 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นทะเลทรายมากถึงร้อยละ 40 และส่วนของที่ราบสูงที่ไม่เหมาะต่อการทำเกษตรกรรม ส่งผลให้วัตถุดิบส่วนมากของที่นี่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศในแถบใกล้เคียง แต่บางส่วนของพื้นที่ยังคงมีแม่น้ำสำคัญอย่างไทรกิสและยูเฟรตีสไหลผ่าน พอสร้างความชุ่มชื้นให้กับทะเลทราบอันแห้งแล้งได้มีชีวิตชีวา

ภูมิอากาศของอิรัก
เนื่องจากพื้นที่ของประเทศอิรักส่วนมากเป็นทะเลทรายอันแห้งแรง จึงทำให้อากาศที่มีอยู่เป็นภูมิอากาศแบบทะเลทราย ส่งผลให้อากาศมีความแห้งแล้ง ฝนตกน้อย ในช่วงของฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยมากถึง 40-60 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดโดยอุณหภูมิสามารถลดลงได้ถึง 4-10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

เขตเวลามาตรฐานของอิรัก
– ประเทศอิรักใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +3 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาล
– ตัวย่อของเขตเวลาที่ใช้คือ AST – Arabia Standard Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศอิรักเดินช้ากว่าเวลาในไทย 4 ชั่วโมง 

ดูเวลาประเทศอิรักขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้