เวลาประเทศอินโดนีเซีย
ดูเวลาประเทศอินโดนีเซีย

ดูเวลาประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) มีความหมายว่าหมู่เกาะที่ใกล้กับประเทศอินเดีย หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐอินโดนีเซีย” พื้นที่ของประเทศแห่งนี้ทั้งหมดมีลักษณะเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งตัวอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย รวมไปถึงระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกด้วย จึงทำให้ประเทศนี้สามารถที่จะเป็นใหญ่ในการควบคุมน่านน้ำทั้งสองแห่งได้มากที่สุด

ที่ตั้งของประเทศอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียมีลักษณะเป็นหมู่เกาะที่เชื่อมโยงต่อถึงกัน พื้นที่มีพรมแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียบริเวณส่วนในของเกาะบอเนียว ปาร์ปัวนิวกินี และประเทศติมอร์เลสเตร์ที่อยู่บนเกาะติมอร์

ภูมิประเทศของอินโดนีเซีย
พื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่เต็มไปด้วยป่าดงดิบ และเป็นแหล่งของป่าไม้ที่พื้นที่มากที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะของภูมิประเทศคล้ายพระจันทร์หงายครึ่งซีก มีขนาดพื้นที่ใหญ่มากกว่าประเทศไทยถึง 10 เท่า ประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากกว่า 17,500 เกาะ แต่เกาะที่มีผู้คนอาศัยมีเพียงแค่ 3,000 เกาะเท่านั้น

ภูมิอากาศของอินโดนีเซีย
เนื่องจากพื้นที่ของอินโดนีเซียมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ จึงทำให้ภูมิอากาศของที่นี่ได้รับสัมผัสกับน้ำทะเลโดยตรง ภูมิอากาศมีการผสมผสานและเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ แต่อากาศโดยทั่วไปที่เราพบได้จะเป็นลักษณะอากาศร้อนชื้นของแถบเส้นศูนย์สูตร สามารถแบ่งออกได้เป็นฤดูแล้งและฤดูฝน

เขตเวลามาตรฐานอินโดนีเซีย
– อินโดนีเซียมีเนื้อที่ประเทศเป็นเกาะ กินพื้นที่กว้างมาก จนต้องแบ่งเวลาเป็น 3 โซน
– เขตตะวันตก GMT+7 (เกาะสุมาตรา ชวา กาลิมันตันตะวันตก) เช่น จาการ์ตา ยอกยาการ์ตา และสุราบายา ตรงกับเวลาประเทศไทย 
– เขตกลาง GMT+8 (กาลิมันตันตะวันออก สุลาเวสี บาหลี) เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม. 
– เขตตะวันออก GMT+9 (มาลูกุและปาปัว) เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. 

 

ดูเวลาประเทศอินโดนีเซียขณะนี้

เวลาจาร์กาต้าร์ (ตรงกับเวลาประเทศไทย)

เวลาปาปัว

เวลาบาหลี

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้