เวลาประเทศอาเซอร์ไบจาน
ดูเวลาประเทศอาเซอร์ไบจาน

ดูเวลาประเทศอาเซอร์ไบจาน

ประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเทือกเขาคอเคซัสในบริเวณซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปตะวันออกกับทวีปเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับทะเลแคสเปียน ทางทิศเหนือติดกับสหพันธรัฐรัสเซีย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศจอร์เจีย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศอาร์มีเนียและทางทิศใต้ติดกับประเทศอิหร่าน นอกจากนี้ ประเทศอาเซอร์ไบจานในอดีตยังเคยเป็นส่วนหนึ่งแห่งสหภาพโซเวียตอีกด้วย

ภูมิประเทศของอาเซอร์ไบจาน
สภาพภูมิประเทศของอาเซอร์ไบจานประกอบไปด้วยเทือกเขาและพื้นที่ราบลุ่ม สำหรับพื้นที่ทางภาคเหนือนั้นเป็นเทือกเขา The Greater Caucasus ซึ่งมียอดเขา Mount Bazardyuzyu เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ ส่วนพรมแดนทางตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่ทางภาคกลางของประเทศ เป็นเทือกเขา The Lesser Caucasus มีที่ราบลุ่มสำคัญคือ ลุ่มน้ำ Aras-Kura และที่ราบลุ่มในบริเวณชายฝั่งทะเลสาบ Caspian

ภูมิอากาศของอาเซอร์ไบจาน
ในเขตบริเวณเทือกเขาคอเคซัสทางตอนเหนือของประเทศอาเซอร์ไบจานจะมีสภาพอากาศหนาว ส่วนที่ราบ Kura สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบาย ส่วนที่ราบต่ำ Lenkoranมีสภาพอากาศแบบเขตร้อน ซึ่งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้แห่งชายฝั่งทะเลแคสเปียน โดยในเดือนกรกฎาคมจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 27 องศาเซลเซียส และในเดือนมกราคมมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 1 องศาเซลเซียส

เขตเวลามาตรฐานประเทศอาเซอร์ไบจาน
– ประเทศอาเซอร์ไบจานใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +4 ชั่วโมง
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันคือUTC/GMT +5 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้ คือ AZST – Azerbaijan Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในประเทศอาเซอร์ไบจานเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศอาเซอร์ไบจานจะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ในเวลา 04:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง สำหรับเวลา 05:00 น. หลังจากนั้น กำหนดการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ในเวลา 05:00 ซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมง สำหรับเวลา 04:00 น. 

ดูเวลาประเทศอาเซอร์ไบจานขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้