เวลาประเทศอาร์มีเนีย
ดูเวลาประเทศอาร์มีเนีย

ดูเวลาประเทศอาร์มีเนีย

ประเทศอาร์มีเนีย หรือ อาร์เมเนีย (Armenia) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอาร์มีเนีย (Republic of Armenia) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัสระหว่างทะเลดำและทะเลสาบแคสเปียน โดยมีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดกับประเทศตุรกี ทางทิศเหนือติดกับประเทศจอร์เจีย ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศอาเซอร์ไบจานและพรมแดนทางทิศใต้ติดกับประเทศอิหร่าน และติดรัฐปกครองตนเองนาคีเชวานซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของอาเซอร์ไบจาน ประเทศอาร์มีเนียเป็นรัฐสมาชิกของสภายุโรปและเครือรัฐเอกราช ก่อนหน้านั้นยังเคยเป็นส่วนหนึ่งแห่งสหภาพโซเวียตและเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่มีทางออกลงไปสู่ทะเลโดยมีพื้นที่ของประเทศทั้งหมด 29,800 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศของอาร์เมเนีย
ประเทศอาร์เมเนียมีสภาพภูมิอากาศแห้งแบบภาคพื้นทวีป ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ส่วนช่วงฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนจัด มีฝนตกหนักซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในบริเวณภูเขา สำหรับภูมิอากาศของประเทศอาร์เมเนียสามารถแบ่งเขตภูมิอากาศได้ 2 เขต ดังนี้
1. เขตอากาศร้อนแห้งแล้ง – กึ่งทะเลทราย ทั้งยังมีสภาพอากาศแบบอบอุ่นแห้งแล้งร่วมกัน โดยเกิดขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเกิดต่อเนื่องกับประเทศตุรกี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศดังกล่าวจะทำให้มีพืชพรรณธรรมชาติผุดขึ้นซึ่งเป็นทุ่งหญ้าแบบกึ่งทะเลทราย

2. เขตอากาศกึ่งร้อนและมีฝนตกชุก ในฤดูหนาวสภาพอากาศไม่หนาวเย็นจัดนัก สำหรับฤดูร้อนสภาพอากาศจะเป็นแบบอบอุ่นถึงร้อน โดยพบสภาพอากาศเช่นนี้ครอบคลุมพื้นที่โดยรวมทั้งหมดของประเทศ

เขตเวลามาตรฐานประเทศอาร์เมเนีย
– ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +4 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือAMT – Armenia Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในประเทศอาร์เมเนียเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 3 ชั่วโมง

ดูเวลาประเทศอาร์มีเนียขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้