เวลาประเทศสโลวีเนีย
ลูบลิยานา สโลวีเนีย

ลูบลิยานา สโลวีเนีย

ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia) เป็นประเทศที่อยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์ของยุโรปกลาง ทางตอนใต้ของประเทศมีอาณาเขตทางตะวันตกติดกับประเทศอิตาลี ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดทะเลเอเดรียติก ทิศใต้และทิศตะวันออกติดกับประเทศโครเอเชีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศฮังการีและทิศเหนือติดกับประเทศออสเตรีย

ภูมิประเทศของสโลวีเนีย
ลักษณะภูมิประเทศของสโลวีเนียมีริ้วชายหาดสั้นๆ ตรงส่วนที่ติดกับทะเลเอเดรียติก และมีเทือกเขาแอลป์ทอดยาวเป็นตัวแบ่งเขตตั้งแต่ประเทศออสเตรีย ไปจนถึงประเทศอิตาลี และมีเทือกเขาสลับกับหุบเขากับแม่น้ำหลายสายในแถบด้านทิศตะวันออก

ภูมิอากาศของสโลวีเนีย
สภาพภูมิอากาศของสโลวีเนียเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนตรงแถบชายหาด มีอากาศแบบทางยุโรป โดยมีอากาศอบอุ่นไปจนถึงร้อนในช่วงฤดูร้อน และมีอากาศที่หนาวจัดในช่วงฤดูหนาวในแถบที่ราบสูงและหุบเขาทางตะวันออก

เขตเวลามาตรฐานของสโลวีเนีย
– ประเทศสโลวีเนียใช้เวลามาตรฐานแบบUTC/GMT+1 ชั่วโมง
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1 ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันแบบ UTC/GMT+2 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้คือ CEST– Central European Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศสโลวีเนียเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศสโลวีเนีย จะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ในช่วงเวลา 02:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่นและนาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1ชั่วโมงสำหรับเวลา 03:00 น. หลังจากนั้นกำหนดการในการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ในช่วงเวลา 03:00น. ซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 02:00 น. และเมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศสโลวีเนียเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

เวลาประเทศสโลวาเนียขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้