เวลาประเทศสโลวาเกีย
บราติสลาวา สโลวาเกีย

บราติสลาวา สโลวาเกีย

ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลโดยตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับสาธารณรัฐเช็ก ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับโปแลนด์ ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดกับยูเครน และทิศใต้มีพรมแดนติดกับประเทศฮังการี รวมทั้งในส่วนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับประเทศออสเตรีย ประเทศสโลวาเกียมีเมืองหลวงที่มีชื่อว่า บราติสลาวา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด

ภูมิประเทศของสโลวาเกีย
ลักษณะภูมิประเทศของสโลวาเกียเป็นแบบหุบเขาที่มีลักษณะขรุขระในทางตอนกลาง และทางตอนเหนือของประเทศ ส่วนทางตอนใต้นั้นเป็นลักษณะพื้นที่ราบต่ำ

ภูมิอากาศของสโลวาเกีย
ประเทศสโลวาเกียมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย ในช่วงหน้าร้อนอากาศจะเย็น ส่วนในหน้าหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาว มีเมฆมากและชื้น

เขตเวลามาตรฐานประเทศสโลวาเกีย
– ประเทศสโลวาเกียใช้เวลามาตรฐานแบบUTC/GMT+1 ชั่วโมง
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1 ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันแบบ UTC/GMT+2 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้คือ CEST– Central European Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศสโลวาเกียเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศสโลวาเกียจะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ในช่วงเวลา 02:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่นและนาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1ชั่วโมงสำหรับเวลา 03:00 น. หลังจากนั้นกำหนดการในการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ในช่วงเวลา 03:00น. ซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 02:00 น. และเมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศสโลวาเกียเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

เวลาประเทศสโลวาเกียขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้