เวลาประเทศสิงคโปร์
ดูเวลาประเทศสิงคโปร์

ดูเวลาประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอยู่ทางใต้สุดแห่งคาบสมุทรมาเลย์ซึ่งติดกับรัฐยะโฮร์ของมาเลเซีย และอยู่ในทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย

ภูมิประเทศของสิงคโปร์
มีพื้นที่ในลักษณะที่เป็นเนินเขาซึ่งอยู่ทางภาคกลางและภาคตะวันตก เนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศ ส่วนภาคตะวันออกนั้นเป็นที่ราบต่ำ พื้นที่ของปีระเทศทั้งหมด 699.4 ตารางกิโลเมตร เทียบได้เท่ากับจังหวัดภูเก็ตของไทยเรา โดยพื้นที่ทั้งหมดไปประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์ รวมถึงเกาะใหญ่น้อยต่างๆ ที่รายล้อม รวม 63 เกาะโดยมีเกาะ Singaporeเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด

ภูมิอากาศของสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นประเทศที่อยู่ในเขตมรสุมทำให้มีสภาพอากาศอบอุ่นเกือบตลอดทั้งปี และแบ่งได้เป็น 4 ฤดูกาล ดังนี้
1. ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(North-east Monsoon Season) จะมีสภาพอากาศหนาวที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ แต่อากาศจะเย็นมากสุดในเดือนธันวาคมที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส และช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมีฝนตกหนักและมีลมพัดแรง เนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้(Pre South-west Monsoon) จะมีสภาพอากาศร้อนประมาณ 31-34 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม แต่สภาพอากาศจะร้อนมากสุดในเดือนพฤษภาคมที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36 องศาเซลเซียส

3.ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้(South-west Monsoon Season) จะได้รับลมแรงซึ่งเกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และยังมีฝนตกหนัก ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน

4.ฤดูก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(Pre North-east Monsoon) สภาพอากาศค่อนข้างอบอุ่น ไม่มีฝนตกมากนัก โดยเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม

เขตเวลามาตรฐานประเทศสิงคโปร์
– ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +8 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือSGT – Singapore Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในประเทศสิงคโปร์เดินเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ดูเวลาประเทศสิงคโปร์ขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้