เวลาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) เป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางพื้นที่ตะวันออกกลางแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่ริมอ่าวเปอร์เซียและอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกอบไปด้วยรัฐเจ้าผู้ครองนคร(Emirates)7 รัฐด้วยกัน ได้แก่ รัฐอาบูดาบี อัจมาน ฟูไจราห์ ชาร์จาห์ ดูไบ อุมม์อัลไกไวน์และราสอัลไคมาห์ สำหรับในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2514 หรือ ค.ศ. 1971 กลุ่มรัฐทั้งหมดนั้นล้วนเป็นที่รู้จักกันในนามของ รัฐสงบศึก (Trucial States)หรือ ทรูเชียลโอมาน (Trucial Oman)โดยได้มีการอ้างอิงจากสัญญาสงบศึกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ระหว่างประเทศอังกฤษกับเชคอาหรับบางพระองค์ สำหรับเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คือ กรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi)

ที่ตั้งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีพรมแดนทางตะวันออกติดกับโอมาน และอ่าวเปอร์เซียซึ่งอยู่ใกล้บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ (Hormuz)รวมถึงในบริเวณของอ่าวโอนมาน ทางทิศใต้ก็ยังคงมีพรมแดนติดกับโอมานและประเทศซาอุดิอาระเบีย ส่วนทางทิศเหนือนั้นเป็นทะเลอ่าวเปอร์เซียหรืออ่าวอาหรับ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 83,600 ตารางกิโลเมตร ทั้งยังเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยอย่างมาก เพราะมีน้ำมันดิบซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

ภูมิอากาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ลักษณะสภาพภูมิอากาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แบ่งได้ 2 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาวและฤดูร้อน สำหรับฤดูร้อนนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน โดยสภาพอากาศค่อนข้างร้อนจัดและมีความชื้นสูง อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 32-48 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนตุลาคมจนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูหนาว แต่สภาพอากาศไม่ได้หนาวเย็นมากนัก มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส

เขตเวลามาตรฐานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
– ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +4 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ GST – Gulf Standard Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 3 ชั่วโมง

ดูเวลาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้