เวลาประเทศศรีลังกา
ประเทศศรีลังกา

ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)คำว่า ‘ศรีลังกา’ หมายถึง เกาะที่มีความเจริญรุ่งเรือง ความโชคดีและความเป็นสิริมงคล โดยเป็นเพียงเกาะเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย คนไทยเรารู้จักกันดีในนามว่า ‘เกาะลังกา’ เนื่องจากในสมัยโบราณนั้น ชาวศรีลังกาได้นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันกับคนไทย อีกทั้งพวกเขายังเชื่อกันว่าประเทศของตนมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ซึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับพุทธศักราช เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว

ที่ตั้งประเทศศรีลังกา
ประเทศศรีลังกาเป็นเกาะที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ โดยอยู่นอกตัวชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้แห่งอนุทวีปอินเดีย มีพรมแดนทางทะเลอยู่ติดกับประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และติดกับมัลดีฟส์ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศศรีลังกามีพื้นที่ทั้งหมด 66,000 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศของศรีลังกา
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นที่ราบแบบลูกคลื่น มีภูเขาสูงและมีที่ราบซึ่งเป็นลักษณะบริเวณแคบ

ภูมิอากาศของศรีลังกา
ลักณะสภาพภูมิอากาศของประเทศศรีลังกาจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ กล่าวคือ พื้นที่ราบลุ่มอย่างโคลัมโบซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ส่วนพื้นที่ราบสูงอากาศค่อนข้างเย็นซึ่งสภาพอากาศอาจจะลดลงอยู่ที่ 16 องศาเซลเซียส ในโซนภูเขาสูงซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะล 2,000 เมตร สภาพอากาศจะมีแดดออกตลอดวัน

นอกจากนี้ ตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฏาคม จะมีลมมรสุมอากาศของศรีลังกาและลมมรสุมทางตะวันออกเฉียงใต้พร้อมมีฝนตกพัดผ่านเข้ามา โดยจะพัดไปยังทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทางใต้และทางภาคกลางของประเทศต่อไป แต่สำหรับในส่วนของภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศนั้น จะได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคม

เขตเวลามาตรฐานประเทศศรีลังกา
– ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +5:30 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ IST – India Standard Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในประเทศศรีลังกาเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง 30 นาที

ดูเวลาประเทศศรีลังกาขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้