เวลาประเทศลิกเตนสไตน์
ประเทศลิกเตนสไตน์

ประเทศลิกเตนสไตน์

ประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) มีชื่อเรียกในทางการว่า ราชรัฐลิกเตนสไตน์ เป็นประเทศขนาดเล็กซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลาง ทางด้านทิศตะวันออกมีพรมแดนติดกับประเทศออสเตรีย และทางด้านทิศตะวันตกมีพรมแดนติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม้ว่าประเทศนี้จะมีพื้นที่ขนาดเล็กและเต็มไปด้วยภูเขาสูง แต่กลับเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมดเลยก็ว่าได้

ภูมิอากาศของลิกเตนสไตน์
ลักษณะภูมิประเทศของลิกเตนสไตน์ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ในทางทิศตะวันตกจะมีหุบเขาไรน์

ภูมิอากาศของลิกเตนสไตน์
ลักษณะภูมิอากาศของลิกเตนสไตน์มีอากาศเย็น มีหิมะและฝนตกบ่อยครั้งในช่วงฤดูหนาว อากาศโดยส่วนใหญ่จะเย็นจนถึงอบอุ่นและมีเมฆมาก ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะมีสภาพอากาศชื้น

เขตเวลามาตรฐานของลิกเตนสไตน์
– ประเทศลิกเตนสไตน์ใช้เวลามาตรฐานแบบUTC/GMT +1 ชั่วโมง
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1 ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันแบบ UTC/GMT +2 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้คือ CEST –  Central European Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศลิกเตนสไตน์เดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศลิกเตนสไตน์ จะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ในช่วงเวลา 02:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่นและนาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1ชั่วโมงสำหรับเวลา 03:00 น. หลังจากนั้นกำหนดการในการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม  2557 ในช่วงเวลา 03:00น. ซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 02:00 น.

เวลาประเทศลิกเตนสไตน์ขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้