เวลาประเทศลักเซมเบิร์ก
ลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์ก

ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) มีชื่อในทางการว่า ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Grand Duchy of Luxembourg) เป็นประเทศที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือแห่งทวีปยุโรป อาณาเขตด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ทางทิศใต้ติดกับประเทศฝรั่งเศสและทางด้านตะวันตกติดกับประเทศเบลเยียม เป็นอีกหนึ่งนครรัฐซึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทะเล

ภูมิประเทศของลักเซมเบิร์ก
ลักเซมเบิร์กในทางตอนเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและมีภูเขาเตี้ย มีจุดสูงสุดคือ Buurgplaatzโดยมีระดับความสูง 559เมตรนอกจากนี้ ในส่วนพื้นที่ด้านอื่นๆ ก็พบว่ามีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยเช่นเดียวกัน ประเทศลักเซมเบิร์กมีขนาดเล็กมากที่สุดในทวีปยุโรปเลยก็ว่าได้ เพราะมีขนาดเป็นอันดับที่ 167 ของโลก สำหรับเนื้อที่ของประเทศทั้งหมดมี 2,586ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่มักเป็นพื้นที่ราบสูงแบบลูกฟูกและพื้นที่กว้างขวาง อีกทั้งยังมีหุบเขาแคบที่ราบสูง บริเวณพื้นที่ที่มีภูเขามักมีความสูงชัน และยังลาดลงไปสู่ที่ราบซึ่งมีน้ำท่วมถึงโมเซล (Moselle) ของทางตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิอากาศของลักเซมเบิร์ก
ประเทศลักเซมเบิร์กมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบทวีปยุโรบ มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ในส่วนหน้าหนาวจะมีอากาศหนาวแบบอบอุ่น ส่วนหน้าร้อนสภาพอากาศมักจะไม่ร้อน หากแต่มีความเย็นสบายพัดผ่านมา

เขตเวลามาตรฐานของลักเซมเบิร์ก
– ประเทศลักเซมเบิร์กใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +1ชั่วโมง
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันคือUTC/GMT +2 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้ คือ CEST – Central European Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในประเทศลักเซมเบิร์กเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศลักเซมเบิร์กจะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ในเวลา 02:00น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง สำหรับเวลา 03:00 น. หลังจากนั้น กำหนดการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ในเวลา 03:00 น. ซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมง สำหรับเวลา 02:00 น.

เวลาประเทศลักเซมเบิร์กขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้