เวลาประเทศมองโกเลีย
ประเทศของมองโกเลีย

ประเทศของมองโกเลีย

ประเทศมองโกเลีย (Mongolia) เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคแห่งทวีปเอเชีย แต่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเล มีพรมแดนทางเหนือติดต่อกับประเทศรัสเซีย พรมแดนทางใต้ติดกับประเทศจีน อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่สามารถใช้ในด้านการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละ 1 เท่านั้น ประเทศมองโกเลียมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เพียง 3 ล้านกว่าคนเท่านั้น แต่เมื่อเทียบพื้นที่อันกว้างใหญ่กับประเทศไทยแล้ว มองโกเลียใหญ่กว่าประเทศไทยมากถึง 3 เท่าเลยทีเดียว จึงทำให้กลายเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในโลก โดยประชากรชาวมองโกเลียส่วนใหญ่นิยมนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต

ด้านการท่องเที่ยว
มองโกเลียเป็นประเทศที่ไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวที่เฝ้ามาเยือนได้รับความผิดหวังกลับไปกันเลย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความสงบเงียบ ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ มีพระอาทิตย์ตกให้ชมอย่างเพลิดเพลินตา นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมยังชื่นชอบกิจกรรมการเดินป่าปีนเขา สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง อีกทั้งที่นี่ยังมีการใช้สัตว์มาเป็นพาหนะในการเดินทาง ซึ่งทำให้เป็นภาพที่น่าประหลาดตาและน่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวไปตามๆ กัน

ภูมิประเทศของมองโกเลีย
ลักษณะภูมิประเทศของมองโกเลีย พื้นที่ส่วนใหญ่มักเป็นที่ราบทะเลทราย และด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ไม่ค่อยมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากเท่าไร จึงกลายเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีประชากรน้อยที่สุดในโลก

ภูมิอากาศของมองโกเลีย
สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อน ไม่ค่อนร้อนเท่าไรนัก แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศค่อนข้างหนาวอย่างมากและยังมีหิมะตกอีกด้วย

เขตเวลามาตรฐานประเทศมองโกเลีย
– ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +7 และ +8
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ ULAT – Ulaanbaatar Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศมองโกเลียเดินเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง (ยกเว้นเวลาเมืองฮอฟด์ (Hovd)  ซึ่งเท่ากับเวลาประเทศไทย)

ดูเวลาประเทศประเทศมองโกเลียขณะนี้

เวลาเมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar)

เวลาเมืองฮอฟด์ (Hovd)

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้