เวลาประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปประมาณ 100 กิโลเมตร มีทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้  สำหรับทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองมะนิลา (Manila หรือ Maynila ไมนิลา ในภาษาตากาล็อก) มีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า มีประชากรทั้งหมด 88.7 ล้านคน และมีพื้นที่ของประเทศทั้งหมด 298,170ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศของฟิลิปปินส์
ลักษณะภูมิประเทศของฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะ ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมดจำนวน 7,107 เกาะ แต่จะมีอยู่ประมาณ 2,000 เกาะเท่านั้นที่มีประชากรอาศัยอยู่ นอกนั้นจะเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กและเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟ และเกาะบางแห่งยังจะจมอยู่ใต้ทะเลในเวลาที่น้ำทะเลหนุนขึ้นสูง นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศเดียวที่มีดินแดนแทบชายฝั่งทะเลที่ติดต่อกันยาวที่สุดในโลก

ภูมิอากาศของฟิลิปปินส์
ลักษณะภูมิอากาศของประเทศฟิลิปปินส์ จะประกอบไปด้วย 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมเขตร้อน และมีลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู มีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกชุกและตกหนักมากเพราะได้รับอิทธิผลของพายุไต้ฝุ่นและดีเปรสชัน และมักจะประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง บริเวณที่ฝนตกมากที่สุดของประเทศคือที่เมืองบาเกียว และเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีฝนตกมากที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เขตเวลามาตรฐานของฟิลิปปินส์
– ประเทศฟิลิปปินส์ ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +8 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ PHT – Philippine Time
– เวลาประเทศฟิลิปปินส์เดินเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ดูเวลาประเทศฟิลิปปินส์ขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้