เวลาประเทศฟินแลนด์
เฮลซิงกิ ฟินแลนด์

เฮลซิงกิ ฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์ (Finland) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Republic of Finland)เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแห่งทวีปยุโรปเขตแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้มีอาณาเขตติดกับทะเลบอลติก ทางทิศใต้ติดกับอ่าวฟินแลนด์และทิศตะวันตกติดอ่าวบอทเนีย นอกจากนี้ ยังมีพรมแดนติดกับประเทศสวีเดน นอร์เวย์และรัสเซียอีกด้วย

ภูมิประเทศของฟินแลนด์
ประเทศฟินแลนด์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ไม่ค่อยมีภูเขาเท่าไรนัก มีจุดสูงสุดของประเทศตั้งอยู่ที่ภูเขาฮัลติ โดยอยู่ทางตอนเหนือในเขตแลปแลนด์ นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังปกคลุมไปด้วยป่าสนหลายแห่ง ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ประเทศฟินแลนด์ยังประกอบไปด้วยทะเลสาบและเกาะต่างๆ มากมาย โดยมีจำนวนทะเลสาบมากถึง 187,888 แห่งและมีเกาะถึง 179,584 เกาะ มีทะเลสาบไซมาเป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดและยังใหญ่มากเป็นอันดับที่ 5 ของทวีปยุโรปอีกด้วย

ภูมิอากาศของฟินแลนด์
ประเทศฟินแลนด์มีสภาพภูมิอากาศในทางตอนใต้เป็นแบบเขตอบอุ่น ส่วนทางตอนเหนือ โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ในเขตแลปแลนด์นั้นสภาพภูมิอากาศจะเป็นแบบป่าสนหรือกึ่งอาร์กติก ในขณะที่อากาศโดยทั่วไปจะมีสภาพที่หนาวเย็นและมีฤดูหนาวที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นมากในบางครั้ง สำหรับฤดูร้อนจะมีอากาศค่อนข้างอบอุ่นซึ่งวัดได้โดยการเปรียบเทียบ เพราะประเทศฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติกจึงทำให้มีสภาพภูมิอากาศในแบบอบอุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับละติจูดที่อยู่ในจุดสูงกว่า

เขตเวลามาตรฐานของประเทศฟินแลนด์
– ประเทศฟินแลนด์ใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +1 ชั่วโมง
– ปรับเวลาไปตามฤดูกาลแบบ +1 ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบัน UTC/GMT +3ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาคือ CEST – Central European Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนตุลาคม เวลาจะเดินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง และเดินช้า 5 ชั่วโมงในเดือนที่ไม่ได้มีการปรับเวลา

การปรับเวลาของประเทศฟินแลนด์ในปี 2557 นั้น มีการปรับ 2 ช่วงเวลา คือเริ่มปรับเวลาในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม โดยเวลาจะปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น กำหนดการปรับเวลาจะสิ้นสุดลงในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลาจะปรับเลื่อนมาข้างหลัง 1 ชั่วโมงซึ่งตรงตามเวลาสากลปกติ

เวลาประเทศฟินแลนด์ขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้