เวลาประเทศพม่า
ประเทศพม่า

ประเทศพม่า

ประเทศพม่า (Myanmar) มีชื่อทางการว่า สหภาพพม่า เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีดินแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดประเทศไทย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจีน ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล ประเทศพม่าจะมีความแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงที่เป็นประเทศเดียวที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศที่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกถึงสองประเทศ ซึ่งได้แก่อินเดีย และจีน  ประเทศพม่าเคยมีเมืองหลวงชื่อว่าย่างกุ้ง แต่ปัจจุบันประเทศพม่าได้ย้ายเมืองหลวงไปเป็นที่ใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีชื่อว่า กรุงเนปีดอ ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก เป็นประเทศอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด และมีเนื้อที่ทั้งหมด 676,577 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศของพม่า
ลักษณะภูมิประเทศของพม่า ส่วนมากจะเป็นที่สูงและเป็นเทือกเขาโดยรอบในลักษณะเป็นรูปเกือกม้า โดยมีด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นภูเขา ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงและภูเขา โดยตอนกลางของประเทศจะเป็นพื้นที่ราบ และมีแนวชายฝั่งอยู่ทางด้านทิศใต้ตามแนวอ่าวแบงกอลและทะเลอันดามันที่มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์

ภูมิอากาศของพม่า
ลักษณะภูมิอากาศส่วนใหญ่ของพม่าที่เป็นเทือกเขาสูงจะมีอากาศแห้งและร้อนมากในช่วงฤดูร้อน และอากาศจะหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว ส่วนพื้นที่แนวชายฝั่งและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจะได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นทำให้มีฝนตกชุก และในตอนกลางและตอนบนของประเทศจะอยู่ในเขตเงาฝน

เขตเวลามาตรฐาน
– ประเทศพม่าใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +6:30 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาล
– ตัวย่อของเขตเวลาคือ MMT – Myanmar Time
– เวลาในประเทศพม่าจะเดินช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที

ดูเวลาประเทศพม่าขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้