เวลาประเทศปาเลสไตน์
ธงชาติปาเลสไตน์

ธงชาติปาเลสไตน์

ปาเลสไตน์ (Palestine) เป็นชื่อเรียกสามัญของดินแดนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก ตั้งอยู่ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแม่น้ำจอร์แดน รวมถึงดินแดนใกล้เคียงต่างๆ เป็นรัฐปาเลสไตน์ที่ได้รับการประกาศตั้งให้กลายเป็นรัฐขึ้นในปี 2531 ซึ่งเป็นการประกาศอิสรภาพจากองค์การปลดปล่อยแห่งชาติปาเลสไตน์ โดยมีดินแดนบางส่วนของเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาที่ไม่มีอาณาเขตติดกันประเทศปาเลสไตน์ในปัจจุบันได้ผ่านการยอมรับจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในฐานะรัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยคะแนนเสียงซึ่งถือว่ามีอำนาจสูง เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน พ.ศ.2555ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ปาเลสไตน์กลายเป็นประเทศโดยสมบูรณ์ หลังจากเป็นดินแดนมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 สำหรับชื่อ "ปาเลสไตน์" นั้นมาจากคำว่า "Philistine" ซึ่งหมายถึงชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งทางใต้ของดินแดนแห่งนี้พื้นที่โดยรวมของประเทศมีทั้งหมด 5,860ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและภูมิประเทศของปาเลสไตน์
ดินแดนส่วนหนึ่งของปาเลสไตน์อยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน  แต่เดิมเคยถูกเรียกว่า "ดินแดนคะนาอัน" (Canaan)ในสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอียิปต์หลังจากได้แบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วน ในส่วนของทางใต้ได้กลายเป็นราชอาณาจักรยูดาห์และทางเหนือกลายเป็นราชอาณาจักรอิสราเอลประเทศปาเลสไตน์ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางมีที่ตั้งซึ่งมีพรมแดนติอต่อกับประเทศต่างๆ ดังนี้
– ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเลบานอน
– ทิศเหนือ ติดกับประเทศอิสราเอล
– ทิศใต้ ติดกับประเทศจอร์แดนและซีเรีย
– ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ำจอร์แดนและประเทศอียิปต์

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ โปรแตส ซัลเฟอร์ ฟอสเฟส ทองแดง แมงกานีส น้ำมันดินและแก๊สธรรมชาติ

เขตเวลามาตรฐานของประเทศของปาเลสไตน์
– ประเทศปาเลสไตน์ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +2 ชั่วโมง
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันคือUTC/GMT +3 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้ คือ EEST – Eastern European Summer Time
– เวลาในปาเลสไตน์เดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 4 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศปาเลสไตน์จะเริ่มปรับเวลาในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ในเวลา 00:00เวลามาตรฐานท้องถิ่น นาฬิกาจะปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง สำหรับ 01:00หลังจากนั้นกำหนดการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยสิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ในเวลา00:00 เวลากลางวันท้องถิ่น โดยนาฬิกาจะถูกปรับกลับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมง สำหรับ 23:00

ดูเวลาประเทศปาเลสไตน์ขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้