เวลาประเทศปากีสถาน
ประเทศปากีสถาน

ประเทศปากีสถาน

ประเทศปากีสถาน (Pakistan) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ โดยมีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศอินเดีย ทิศตะวันตกติดกับประเทศอิหร่านและอัฟกานิสถาน และทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทั้งนี้ ยังมีชายฝั่งซึ่งอยู่ติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรมากกว่า 150 ล้านคนซึ่งนับว่ามากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก เมืองหลวงคือ กรุงอิสลามาบัด (Islamabad) มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญของประทเทศ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก ที่ดิน สินแร่ ทองคำ หินปูน เกลือและปิโตรเลียมซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัดพื้นที่ของกระเทศปากีสถานมีทั้งหมด 796,096ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศของปากีสถาน
ลักษณภูมิประเทศของปากีสถานในทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ ทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเป็นภูเขา ทั้งยังมีที่ราบ Balochistanซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก

ภูมิอากาศของปากีสถาน
ลักษณะภูมิอากาศของประเทศปากีสถาน บริเวณส่วนใหญ่ภายในประเทศค่อนข้างมีอากาศร้อนและแห้งแล้งอย่างมาก ยกเว้นในทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่มีอากาศอบอุ่นและมีอากาศเย็นในทางภาคเหนือทั้งนี้ สภาพภูมิอากาศของประเทศมีความแตกต่างกันไปเนื่องจากสภาพที่ตั้งของประเทศมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ มีอากาศร้อนจัดจนถึงหนาวจัดในตอนเหนือ ในส่วนตอนกลางซึ่งเป็นที่ราบจะมีอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อนและมีอากาศเย็นในฤดูหนาว ทางตอนเหนือนั้นจะมีสภาพอากาศที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในฤดูหนาวจึงมีหิมะตกลงมาปกคลุมอยู่ทั่วไป ในส่วนของปริมาณน้ำฝนนั้นมีไม่มากนักเนื่องจากฝนตกน้อย ยกเว้นแต่ทางตอนใต้ของประเทศซึ่งอยู่ติดกับทะเลอาหรับ จะมีฝนตกหนักเนื่องจากได้รับอิทธิพลแห่งลมมรสุมตกชุกในช่วงปลายฤดูร้อน

เขตเวลามาตรฐานของปากีสถาน
– ประเทศปากีสถานใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +5 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ PKT – Pakistan Standard Time
– เวลาของประเทศปากีสถานเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ดูเวลาประเทศปากีสถานขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้