เวลาประเทศนอร์เวย์




skulpturenpark ที่ออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

skulpturenpark ที่ออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์ (Norway) มีชื่อเรียกในทางการว่า ราชอาณาจักรนอร์เวย์  เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก มีแผ่นดินหลักตั้งอยู่ท่ามกลางยุโรปเหนือ สำหรับอาณาเขตนั้นประเทศนอร์เวย์ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยมีพรมแดนติดกับประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์และประเทศรัสเซีย และมีอาณาเขตทางทะเลติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศเดนมาร์กและสหราชอาณาจักร ประเทศนอร์เวย์ยังเป็นประเทศที่มีชายฝั่งขนาดยาวและเป็นที่ตั้งของฟยอร์ดที่มีชื่อเสียงอย่างมากอีกด้วย

ภูมิประเทศของนอร์เวย์
ประเทศนอร์เวย์มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงที่แยกตัวออกจากกัน ในส่วนหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์นั้นจะมีพื้นที่ราบขนาดเล็กซึ่งตั้งแบบกระจายตัวอยู่ทั่วไป และตามชายฝั่งจะมีธารน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก ประเทศนอร์เวย์มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 324,219 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเป็นภาคพื้นดินประมาณ 304,282 ตารางกิโลเมตร และเป็นภาคพื้นน้ำประมาณ 19,520 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศของนอร์เวย์
ประเทศนอร์เวย์มีสภาพภูมิอากาศซึ่งปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง จึงทำให้อุณหภูมิภายในประเทศค่อนข้างหนาวเย็น และในบริเวณชายฝั่งก็มีสภาพอากาศที่เย็นสบายซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นนอร์ท แอตแลนติก

เขตเวลามาตรฐานของนอร์เวย์
– ประเทศนอร์เวย์ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +1 ชั่วโมง
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1 ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันแบบ UTC/GMT +2 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้คือ CEST –  Central European Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศนอร์เวย์เดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศนอร์เวย์จะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ในช่วงเวลา 02:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่นและนาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 03:00 น. หลังจากนั้นกำหนดการในการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่  26 ตุลาคม  2557 ในช่วงเวลา 03:00 น. ซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 02:00 น.

เวลาประเทศนอร์เวย์ขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้