กรุงไทเป (Taipei) ประเทศไต้หวัน
เวลาไต้หวัน
Tian Tan Buddha
เวลาฮ่องกง
ประเทศกัมพูชา
เวลาประเทศกัมพูชา
ประเทศกาตาร์
เวลาประเทศกาตาร์
เวลาประเทศแคนาดา
เวลาประเทศแคนาดา
เซาเปาลู เมืองใหญ่สุดของประเทศบราซิล
เวลาประเทศบราซิล
Buenos Aires เมืองหลวงประเทศอาร์เจนตินา
เวลาประเทศอาร์เจนตินา
usa time states
เวลารัฐต่าง ๆ ในอเมริกา usa time states
เครมลิน  กรุงมอสโก เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย
เวลาประเทศรัสเซีย
Stonehenge ประเทศอังกฤษ
เวลาประเทศอังกฤษ
สถาปัตยกรรม ประเทศไซปรัส
เวลาประเทศไซปรัส
อังการา เมืองหลวงของประเทศตุรกี
เวลาประเทศตุรกี
sphinx ประเทศอียิปต์
เวลาประเทศอียิปต์
ชนชาวพื้นเมือง ประเทศกานา
เวลาประเทศกานา
ประเทศกาบอง
เวลาประเทศกาบอง
สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศกาบูเวร์ดี
เวลาประเทศกาบูเวร์ดี
ประเทศคิริบาส
เวลาประเทศคิริบาส
แหล่งท่องเที่ยวของประเทศซามัว
เวลาประเทศซามัว
ธงประจำชาติ ประเทศตองกา
เวลาประเทศตองกา
เวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์
เวลาประเทศนิวซีแลนด์
เดลี อินเดีย
เสาพระเจ้าอโศกมหาราช (Ashoka Pillar)
จามามัสยิด (Jama Masjid)
จามามัสยิด (Jama Masjid)
ป้อมปราการเก่า (Purana Qila or Old Fort)
ป้อมปราการเก่า (Purana Qila or Old Fort)
วัดลาดัคพุทธวิหาร (Ladkh Buddha Vihara)
วัดลาดัคพุทธวิหาร (Ladkh Buddha Vihara)
วันแม่แห่งชาติ
ประวัติและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ
buddha-1053137_640
ประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษา 2559
ธรรมเมกขสถูป สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงจุดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
ประวัติและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา 2559
ทำบุญวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา 2559